Foto: Hanna Mansten

Gudstjänstgrupper

Varje söndag har en gudstjänstgrupp hand om gudstjänsten, läser texter, tar upp kollekt, delar ut nattvard, psalmböcker eller fixar med kyrkkaffet.

Vi träffas varannan onsdag kl. 18.00 och pratar om
söndagens tema och texter. Ofta kretsar samtalen kring vad
bibelns berättelser kan betyda i mitt eget liv.
Vi är ca 15 personer som är med och formar gudstjänstlivet
på det här sättet och välkomnar gärna fler att vara med!
Vi tänker att ingen kan göra allt men många kan göra lite.
När vi är många som gör mässan tillsammans
så händer det spännande saker,
både i gudstjänsten, men också i oss själva.
Ta kontakt med Anders om du vill veta mer.