Anmälan till barnkörer och barngrupper

Här kan du skicka intresseanmälan till vårens barnkörer.

Vårdnadshavare godkänner barnets medverkan på bild i Kungsbacka-Hanhals församlings kommunikation. I tryckt media, hemsida och sociala medier.

Vårdnadshavare godkänner att barnet får åka i personalens fordon alternativt inhyrd buss.

Anmälan gäller följande grupp/grupper:

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I och med att du skickar denna anmälan samtycker du som vårdnadshavare att ditt barn deltar i Kungsbacka-Hanhals församlings barnverksamhet och att lämnade uppgifter får behandlas enligt gällande lagstiftning. Läs mer här https://www.svenskakyrkan.se/kungsbacka-hanhals-forsamling/behandling-av-personuppgifter eller följ länken nedan för att läsa mer om hur församlingen hanterar ditt barns och dina personuppgifter.