Femsjö församling

Femsjö är en liten församling mitt ute på en idyllisk landsbygd. Med knappt 200 kyrkotillhöriga centreras dess verksamhet främst kring söndagens gudstjänst som firas i kyrkan med anor från medeltiden.

 Kyrkans ombonade atmosfär skapas inte minst av dess sinnrika och dramatiska takmålningar som förfärdigades av Peter Edberg från Jönköping på 1700-talet. I denna vackra miljö strävar vi efter ett tilltal som är meningsfullt för vår tid och som fokuserar kring Jesu utgivande kärlek och de sätt på vilka vi genom att leva ut den kan sprida Guds rike i vår tid och vår värld.

Femsjö profilerar sig genom familjegudstjänsten och ungefär en gång i månaden samlas också familjer för att sjunga och leka tillsammans på Änglakören. Vidare präglas Femsjö av ett nära samarbete med de andra församlingarna i pastoratet.

Här kommer du vidare till:

Femsjö kyrkokör

Kyrkans Unga

Änglakören

Vi som arbetar i Femsjö församling:

Kristina Lindstén

Kristina Lindstén

Hyltebruks pastorat

Kyrkomusiker i Femsjö församling