Färgaryds församling

Färgaryds församling vill erbjuda mötesplatser för alla åldrar. Mötesplatser för fördjupning, gemenskap, vila och påfyllning. Mötesplatser där både skratt och allvar, glädje och sorg ryms.

Vi har ett rikt och varierat gudstjänstliv, där sång och musik får stor plats. Vi erbjudet grupper där gemenskapen är i fokus och grupper där frågorna fritt får formuleras utan krav på svar.

Vi vill erbjuda mötesplatser för barn och ungdomar, där de blir sedda, bekräftade och älskade för sin egen skull.

Med vårt diakonala arbete möter vi den ensamma, den sjuka, den som hamnat utanför samhällets skyddsnät.

Allt vårt arbete har sin grund i Guds kärlek till oss människor, en kärlek som manar till handling för medmänniskan och som på detta sätt blir synlig i allt det Färgaryds församling är, gör och står för.

Här kommer du vidare till våra olika grupper och verksamheter:

Andantekören

Allegrokören 

Bibelsamtalsgruppen

Cantabilekören

Fredscafé på fredagar

Glory Gospel

God gemenskap

Himlaskoj

Hyltebruks kyrkliga syförening

Juniorerna

Kyrkans Unga

Lunchmusik och soppa 

Promenadgrupp

Tillsammanskören

Tjejträffen

Vad är då en människa?

Våffelkaffe

 

Pär Petersson

Pär Petersson

Hyltebruks pastorat

Diakoniassistent

Susanne Hirell

Susanne Hirell

Hyltebruks pastorat

Kyrkomusiker i Färgaryds församling

Pia Johansson

Hyltebruks pastorat

Församlingsassistent och församlingsvärdinna