Foto: Karl Frank

Urngravplats

På kyrkogården vid Hallsbergs sockenkyrka finns det plats för stillhet och eftertanke.

Upplåtes med gravrätt. Det finns plats för fyra urnor. Urngravplatsen får efter ansökan förses med gravsten.

Plantering och vårdnad kan beställas hos kyrkogårdsförvaltningen.