Minneslunden vid Hallsbergs sockenkyrka
Foto: Karl Frank

Minneslunden vid Sockenkyrkan

I minneslunden vid Hallsbergs sockenkyrka kan du tända ett ljus eller sätta en blomma i de ställningar som finns.

Minneslund är ett anonymt gravskick av kollektiv karaktär. Gravsättning sker utan närvaro av de anhöriga och under den tjälfria perioden av året. Gravsmyckning får endast ske på de ljus- och blomställningar som är uppmonterade och då endast lösa blommor och ljus.