Minneslunden vid Adventskyrkan
Foto: Karl Frank

Minneslunden vid Advenskyrkan

Alldeles bakom Adventskyrkan finner du den vackra minneslunden.

Minneslund är ett anonymt gravskick av kollektiv karaktär. Gravsättning sker utan närvaro av de anhöriga och under den tjälfria perioden av året. Gravsmyckning får endast ske på de ljus/blom-ställningar som är uppmonterade och då endast lösa blommor och ljus.