Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogården vid Sockenkyrkan

Varmt välkommen till Sockenkyrkans kyrkogård. Här finns flera olika gravsättningsmöjligheter.