Kyrkogården vid Hallsbergs Sockenkyrka
Foto: Karl Frank

Kyrkogården vid Sockenkyrkan

Varmt välkommen till Sockenkyrkans kyrkogård. Här finns flera olika gravsättningsmöjligheter.

Askgravplatsen vid Hallsbergs Sockenkyrka

Askgravplats

Askgravplatsen vid Hallsbergs sockenkyrka finner du i anslutning till minneslunden, på kyrkogårdens norra del.

Kistgravplats

Kyrkogården vid Hallsbergs sockenkyrka är den största av församlingens två kyrkogårdar.

Minneslunden vid Hallsbergs sockenkyrka

Minneslunden vid Sockenkyrkan

I minneslunden vid Hallsbergs sockenkyrka kan du tända ett ljus eller sätta en blomma i de ställningar som finns.

Urngravplats

På kyrkogården vid Hallsbergs sockenkyrka finns det plats för stillhet och eftertanke.