Kyrkogården vid Adventskyrkan
Foto: Karl Frank

Kyrkogården vid Adventskyrkan

Varmt välkommen till Adventskyrkans kyrkogård. Här finns tre olika gravsättningsmöjligheter.

Urngravar vid Adventskyrkan

Urngravar

Bredvid Adventskyrkan ligger en mindre kyrkogård med bland annat urngravar.

Minneslunden vid Adventskyrkan

Minneslunden vid Advenskyrkan

Alldeles bakom Adventskyrkan finner du den vackra minneslunden.

Askgravlunden vid Adventskyrkan

Askgravlunden

Det senaste gravskicket vid Adventskyrkan heter askgravlund.