Soluppgång vid Hallsbergs Sockenkyrka
Foto: Susanne Savefors

Kyrkogårdarna

I Hallsbergs församling finns två kyrkogårdar. En stor vid landsortskyrkan Sockenkyrkan och en mindre vid Adventskyrkan inne i samhället.

Kyrkogården vid Adventskyrkan

Kyrkogården vid Adventskyrkan

Varmt välkommen till Adventskyrkans kyrkogård. Här finns tre olika gravsättningsmöjligheter.

Kyrkogården vid Hallsbergs Sockenkyrka

Kyrkogården vid Sockenkyrkan

Varmt välkommen till Sockenkyrkans kyrkogård. Här finns flera olika gravsättningsmöjligheter.

Har du frågor som rör kyrkogårdarna, kontakta gärna någon av församlingens kyrkogårdsvaktmästare.

Vintersmyckning av gravar kan ske tidigast från 15 oktober. Kom ihåg att lyktor i glas inte får användas. Under vintern får minneslunderna endast smyckas med ljus på särskilt avsedda platser.