Foto: Karl Frank

Kistgravplats

Kyrkogården vid Hallsbergs sockenkyrka är den största av församlingens två kyrkogårdar.

Upplåtes med gravrätt. Kistgravplats finns i storlek för en eller två kistor. Får endast förses med gravsten.

Plantering och vårdnad kan beställas hos kyrkogårdsförvaltningen.