Foto: Jim Elfström /IKON

Dop

Att få barn väcker lycka, tacksamhet och glädje. I dopet får vi dela glädjen över det nya liv som Gud har skapat och över det förtroende vi fått."Vi välkomnar dig in i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan." I dopet hälsas barnet välkommen in i en större familj än den allra närmaste.

 

Jag vill att mitt barn ska döpas, hur gör jag?
Du som vill att ditt barn ska bli döpt tar kontakt med Hallsbergs församling och bokar tid för dop och dopsamtal med prästen. Ring församlingsexpeditionen på telefon 0582-156 90 och boka en tid eller fyll i formuläret längst ner på sidan.

Fadder till den döpte
Fadderns uppgift är att finnas till i den döptes nätverk. Det kan innebära att vara en viktig vuxen vid sidan av föräldrarna och ett stöd för dem i sin roll. Djupast rymmer fadderuppgiften uppdraget att finnas till för den döpte också i de stunder när ingen annan har möjlighet att göra det. Uppdraget handlar också om att hjälpa barnet att utforska den kristna tron. Kanske uppvakta på årsdagen av dopet, be för det och på andra sätt finnas till hands.

Församlingens uppgift
Föräldrarna behöver känna kyrkans stöd under barnets uppväxt. Det är församlingens uppgift att vara den miljö där barn, unga och vuxna alltmer får växa i tro.

Dop som tonåring eller vuxen
Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De erbjuds en kort undervisning som ofta sker i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

Barnets namn
I dopet säger prästen barnets namn högt och tydligt. Kanske är det första gången släkt och vänner hör det. Många tror därför att dopet bara är en namngivningscermoni. Men dopet rymmer så mycket mera. Dopet är ett tecken på att ditt barn hör ihop med Gud som aldrig överger någon. I dopet finns ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.
 
Medlem i Svenska kyrkan
Den som döps blir en del av Guds familj och kyrkan i världen och därmed också medlem i Svenska kyrkan. Föräldrar som vill avvakta med dop kan anmäla att barnet ändå ska tillhöra Svenska kyrkan. Vid 18 år får barnet som vuxen själv ta ställning till dop och medlemsskap.
 
Dop kostar inget
Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans. Hallsbergs församling kan låna ut dopklänning och har fina lokaler för dopkaffe där släkt och vänner kan samlas efteråt.  Fråga om det i samband med bokningen.

 

Fyll i formuläret om du är intresserad av dop. Församlingen kommer att kontakta dig så snart det är möjligt. Observera att vi behöver nå dig på dagtid.

I Hallsbergs församling genomför vi dop på söndagar i samma kyrka som söndagens gudstjänst. Gudstjänster varvas mellan Adventskyrkan och Sockenkyrkan. Har du specifika önskemål, kontakta expeditionen på 0582-156 90.

Är du tillhörig Hallsbergs församling är det gratis att låna lokal för dopkalas.