Foto: Madelene Glans

Tvings kyrka

Tvings kyrka invigdes 17/9 1843. Bygget hade tagit ungefär två år och utförts medelst dagsverken av församlingens invånare. Den är nu en av Blekinge största, ca 60 m lång. Murarna är uppförda av gråsten och vitputsade. Stilen är klassicistisk, ritad av C Ståhl.
Kyrkans förnämsta inventarium är ett medeltida altarskåp, som nu står vid dopfunten. Skåpet är från 1510-1520. Det innehåller i sitt centralparti en skulpterad och målad framställning av nådastolen och i sidofälten skulpterade och målade framställningar av händelser i Kristi lidandes historia.
Altarprydnaden utgörs av en på duk målad tavla föreställande Nattvarden och signerad S Andersson 1842.
Norr om kyrkan, på den del av kyrkogården, som först i sen tid blivit kyrkogård, finns en sten, som anses vara en minnessten över den Gunnar Gröpe, som enligt sägnen slog ihjäl S:t Sigfrids medhjälpare Unaman, Sunaman och Vinaman i Växjö. Han skall för det dådet ha fördrivits från Värend av kung Olof och ha tagit sin tillflykt i Tving, som då var danskt område, där han begravdes i heden jord.