Foto: Veronica Storm Nielsen

Tonårsgruppen

Detta är en grupp för de äldre tonåringarna som är mellan 16-20.

Vi träffas oftast i stan där vi har någon
aktivitet som bowling, bio eller bara sitter och pratar och tar en fika. Vi träffas cirka en gång i månaden.

Kontaktperson: Pernilla Nilsson 0768-726 907

pernilla.nilsson2@svenskakyrkan.se