Foto: Madelene Glans

Sillhövda kyrka

Sillhövda kyrka invigdes andra söndagen i advent 1945. Då hade församlingen varit utan kyrka i sex år, sedan den gamla brunnit ner den 19 maj 1940. Ritningarna utfördes av arkitekt Herbert Kockum redan 1941.
Kyrkans förnämsta inventarium är det medeltida altarskåpet från omkring år 1480, som är Blekinges äldsta altarskåp.
Mittpartiet består av en framställning av Marie himmelska kröning. Sida vid sida sitter Gud Fader som himlakonung och Maria som himladrottning. Bredvid Maria sitter Kristus utan krona. Gruppen flankeras av S:t Laurentius och ett riddarhelgon utan attribut. På flyglarna finns tolv apostlar med attribut. Flyglarna kan vara tillverkade av någon Bernt Notkes skola, men mittpartiet verkar äldre.
Predikostolen är av ek med skulpterade figurer i lind, polykromt målade. Den symboliserar Gudsuppenbarelsen (Gudsordet) genom tiderna. Dopfunten är i Backaraydsgranit och tillkom 1945.
På kyrkogården finns den gamla klockstapeln, som räddades vid kyrkbranden.