Foto: Madelene Glans

Saleboda kyrka

Kyrkan togs ur bruk den 8 januari 2023. Inventarier bars ut.

Kort historik: Det var i början av 1940-talet som invånarna i Saleboda tog initiativet till att bygga kyrkan och år 1943 byggdes Saleboda kyrka med hjälp av frivilligt arbetare. Kyrkan invigdes fastlagssöndagen den 20 februari år 1944 av kontraktsprosten August Eker i Rödeby. 

Altartavlan som dominerade koret är Jesus i Getsemane. Det är en kopia av professorn Heinrich Hofmanns tavla. I kyrkan fanns det förutom ett orgelharmonium även ett piano.