Kyrkvärdar i Fridlevstads församling

Fridlevstads kyrka, Tvings kyrka och Sillhövda kyrka

Ann-Christin Ulvhuvud

Solveig Jonasson

Lena Gunnarsson

Karin Andersson

Björn Ericsson

Elias Sundahl

Nils Jedhammar

Gunilla Lennartsson

Emma Gudmundsson

Kerstin Jonasson