Foto: J.F IKON

Barnkörer

Fridlevstads barnkör 

Startar senare i höst.

Barnkör yngre : 6-8 år onsdagar kl:13.15 – 14-15 Sockenstugan,Fridlevstad

Hämtas och lämnas  på fritis. Vi börjar med fruktstund.

Barnkör äldre: 9-10 år (eller äldre) tisdagar  kl:14.30-15.30 Sockenstugan, Fridlevstad

Hämtas och lämnas på fritis, vi börjar med fika.

 Vill era barn testa på säg till på fritis och sms eller slå en pling till mej.

För mer information: Lena Lilja  0709-518090 eller lena.lilja@svenskakyrkan.se

Sillhövda barnkör

För dig som går i årskurs 1-6. 
Träffas i Sillhövda församlingshem på tisdagar klockan 14.45-15.45.
Vi fikar, sjunger och leker.  Vi sjunger i kyrkan, vid föreningsmöten och på servicehemmet samt går luciatåg.

Barnen hämtas på fritids i Holmsjö skola klockan 14.30.
Ledare: Gunnel Henrysson
För mer information: Gunnel Henrysson  0768 -722 626 
gunnel.henrysson@svenskakyrkan.se