Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hörröds kyrka

Andrarumsvägen 30, Degeberga.

Max antal besökare 180 personer.

I Hörröd fanns en medeltidskyrka som omkring 1820 var så förfallen att det regnade in och vattnet samlades i pölar inomhus.
Först tänkte församlingen renovera och bygga till och ansökte om rikskollekt för att kunna genomföra bygget. Man fick rikskollekt men fick ändå vänta nästan 30 år innan tillräckligt med pengar fanns för ombyggnaden.
Istället för om- och tillbyggnad beslöts att en ny kyrka skulle uppföras väster om den gamla kyrkan, vilket kostade ungefär lika mycket som en ombyggnad.

 

Kyrkan är byggd 1856-58 i nyromantisk stil efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist. När den nya kyrkan invigdes revs den gamla. Grundmurarna till medeltidskyrkan kan spåras under gräset på gamla kyrkbacken. Idag finns ett enkelt, nyuppfört altare och kors på kullen kullen där medeltidskyrkan låg.

 När kyrkans ytterväggar skulle kalkas 1997, upptäcktes kulörta kalkflagor under den vita kalken. När man då gick tillbaka till den dokumentation som fanns från kyrkans byggande på 1850-talet, så fann man att den då hade kalkats i pastellfärger. Församlingen valde att återställa de gamla kulörerna, något som Riksantikvarieämbetet gick med på.

Altarringen och altarbordet är tillverkade i samband med kyrkans uppförande.
Träskulpturerna av Petrus och Paulus, det snidade Golgatamotivet med tre kors, Lammet  och de två putti (italienska, singular putto , liten pojke är en benämning på de oftast nakna barngestalter i konsten som redan under antiken och sedan alltifrån renässansens början användes i dekorativ plastik och målning.) är sannolikt från 1700-talet.
Kopian av Thorvaldsens Kristus är från omkring 1900.

 

Predikstolen tillverkades 1858 och dess ursprungliga placering var ovanför altarbordet. I slutet av 1800-talet flyttades predikstolen till sin nuvarande plats. Korgens tre bildfält målades av Pär Siegård 1958.Trappan är från 1950-talet.
Klocka som står på golvet vid predikstolen ärtroligen från 1400-talet.

Orgeln är från 1893 och tillverkades av Knud Olsen i Köpenhamn och tillhör en av de sista orglarna från hans verkstad. Enligt inskription på träpiporna byggdes orgeln ursprungligen för Lövestads kyrka. Orgeln har restaurerats och kompletterats vid ett par tillfällen. 

 

 

Dopfunten är en del av den gamla kyrkan som bevarats.
Den är från ca 1200, tillverkad i sandsten och tillhör den så kallade Maglehem-Vitabygruppen.
Funten har en fyrsidig fot med fyra liggande lejon, skaftring i fotens runda överdel, kuppa (lat. cupa "tunna", "fat", den skålformade delen av en nattvardskalk, en dopfunt eller av ett dryckeskärl på hög fot.) med godronnerad underdel och akantusranka avbruten av man, örn, lejon och lamm i överdelen.
Kuppan är försedd med urtappningshål.
Dopfatet tillverkades 1930. Dopskålen är från 1900-talet.   

I samband med restaureringen till 100-årsjubiléet 1958, pryddes kyrkans korvägg med en freskomålning av Pär Siegård.
Den tronande Kristus kröner den vita väggytan där de fyra evangelisterna skrider fram i värdig rörelse.