Meny

Någon att tala med

När vi drabbas av sorg, tankar som berör livet, döden, Gud eller andra andliga och existentiella frågor kan det vara skönt att få prata med någon.

Kanske kan ett enskilt samtal med en diakon, präst eller diakoniassistent vara till hjälp. Du behöver kanske bara prata med någon vid ett enstaka tillfälle, kanske behöver du stöd under en längre tid, kanske söker du gemenskap med andra. I både diakoners och prästers utbildning ingår själavård och samtalsmetodik. Vi har alla tystnadsplikt och vi för inga journalanteckningar. Diakonens tystnadsplikt skiljer sig från prästens som är absolut. Det en diakon har fått veta vid ett själavårdande samtal får inte föras vidare till någon annan, om inte personen ifråga medger att uppgifter lämnas vidare exempelvis när det gäller kontakter med sjukvård, socialförvaltning eller äldreomsorg.

Vi finns till för dig och har tid att lyssna. Välkommen att kontakta någon av nedanstående personal.

Sjukhuskyrkan i Lund finns till för dig som är sjuk och vistas på sjukhuset samt dina anhöriga. När man är sjuk ställs många frågor på sin spets. Tankar kring vardag och arbete, anhöriga och vänner eller en stor känsla av ensamhet kan vandra runt i sinnet. Sällan kan man känna sig så vilsen. Då finns vi; diakoner, präster, pastorer och en musiker - alla med ett stort intresse för samtal, både om tro och annat som livet rymmer. Någon finns alltid tillgänglig.

Personal i sjukhuskyrkan nås via telefon 046-17 17 39 eller 046-17 27 82 eller be personal på avdelningen om hjälp, så kan de kontakta sjukhuskyrkan. Personal i sjukhuskyrkan kan även hjälpa till att kontakta oss i Dalby församling.

 

 

 

Cecilia  Lagerquist

Cecilia Lagerquist

Dalby församling

Diakon

Per  Lidbeck

Per Lidbeck

Dalby församling

Präst - kyrkoherde

Per Mellborg

Per Mellborg

Dalby församling

Präst

Ingrid Norén Nilsson

Ingrid Norén Nilsson

Dalby församling

Präst

Jessica Hörlin

Jessica Hörlin

Dalby församling

Diakoniassistent