Kyrkan vid sorg

I sex filmer berättar några av våra anställda om hur de, i sin yrkesroll, arbetar med sorg, tröst och stöd.