Meny

Håbo-Tibble kyrka

Den gamla häradsvägen Stockholm - Skokloster är inte någon riktig genomfartsled vid Håbo-Tibble kyrka. Alldeles vid kyrkan gör vägen en kraftig kurva, den är riktad mot kyrkan, antingen man kommer från söder eller väster. Men är 700 år har sockenborna också varit vana vid att göra halt här. Så gammal är kyrkan, fastän man inte har några fasta data om dess tillkomst. Flera runstenar i socknen, som alla bär korstecken, vittnar om att kristendomen hade nått trakten redan under 1000-talet.

Kyrkan och Kyrkogården
Kyrkogården har fått sin nuvarande utsträckning genom flera utvidgningar under åren 1796-1957. Muren runt kyrkogården är uppförd av gråsten och lagd utan murbruk. Ingångar finns i väster och söder.

Kyrkobyggnaden har tillkommit i flera olika etapper. Koret är kyrkans äldsta del. Dess plan och byggnadsstil visar, att murarnas av gråsten uppförda delar troligen har uppförts under 1200-talets första hälft.

Minneslunden invigdes den 22 september 2002. En enkel stensättning med ett kar fyllt med vackra naturstenar och porlande vatten i centrum.