Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

 

Tankar om dop:

 Hur går ett dop till?

För att det ska vara ett
dop i Svenska kyrkan måste prästen ta rent vatten
på personens huvud tre gånger och säga: Jag döper
dig i Faderns och Sonens och den helige Andens
namn. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera.
Du kan läsa mer om gudstjänsten här:
www.svenskakyrkan.se/dop

Får man ha med egna dopdikter eller
sånger vid dopgudstjänsten?

Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten.
Det finns en ordning för dopgudstjänsten. Den
innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska
innehålla, men det finns utrymme för personliga
tillägg. Samtala med prästen som ska döpa kring
vilka dikter och sånger som ni önskar.

Är det skillnad på dop och
namngivningsceremoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi
firar och gläds över att en människa blir del av ett
sammanhang. Vid dop bekräftas att man tillhör sin
familj och ingår i en större gemenskap,
församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj.
Dopet är inte en namngivningsceremoni, men
namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt,
eftersom den som döps inte är anonym. Det är just
denna människa som döps, den unika individen.

Vem kontaktar jag om jag vill boka
tid för dop/har frågor om dop?

Församlingsexpeditionen 08584 808 80 eller skicka ett mail till bro.forsamling@svenskakyrkan.se

Vad kostar ett dop?

Det kostar ingenting att bli döpt eller att döpa sitt barn. Präst, musiker,
vaktmästare och kyrka ingår.

Måste man vara medlem för att få
döpa sitt barn?

Nej, det måste man inte vara.
Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet
ska döpas finns det inget som hindrar, oavsett
föräldrarnas samfunds eller religionstillhörighet

Vi vill gärna ha dop enskilt och inte
när församlingen har sin vanliga
gudstjänst, går det?

Ja, det går. Ibland sker dop enskilt, ibland döps flera barn samtidigt i en
dopgudstjänst och ibland sker dop i församlingens
vanliga söndagsgudstjänst.

Vad betyder det att dopet ger
medlemskap i Svenska kyrkan?

Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan, vilket i
sin tur ger tillträde till nattvarden och rätten att vara
fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste
man vara döpt. Den som är döpt får också rösta vid
kyrkliga val från 16 års ålder och är själv valbar från
18 års ålder. Som medlem har man tillgång till
kyrkan vid vigsel och begravning.

Antecknas dopet hos kyrkan?

Ja, dopet skrivs in i församlingens dopbok, där man är
folkbokförd. Om den döpte inte är folkbokförd i
Sverige, skrivs det in i dopboken i den församling
där dopet har ägt rum.

Om man är döpt i en annan kyrka än
Svenska kyrkan, räknas det som ett
dop?

Ja så länge det skett i vatten i Faderns,
Sonens och den heliga Andens namn så räknas en
person som döpt oavsett i vilken annan kristen kyrka
eller samfund dopet skedde.

Döper Svenska kyrkan vuxna?

Ja, en person som inte är döpt kan oavsett ålder vända sig
till Svenska kyrkan för att bli döpt.

Doppsalmer

21 Måne och sol
69 Glad jag städs vill bekänna
193 Gud som haver barnen kär
210 Jag lyfter ögat mot himmelen
248 Tryggare kan ingen vara
357 Någon du känner är din bäste vän
379 Du som var den minstes vän
380 Fader, du som livet tänder
381 Gud har en famn
382 Vi tackar dig, vår skapare
383 Med vår glädje över livets under
384 Ett liv ur dina händer 386 Upp ur vilda djupa vatten
581 Kristus, hjälten, han allena (kör!)
602 Så länge solen värmer jorden (t ex v.1, 4-5)
606 Det gungar så fint 607 Jag är hos dig min Gud
608 Vi sätter oss i ringen 723 När du ser en droppe glittra
730 Må din väg gå dig till mötes
744 Barn och stjärnor
767 Möt mig nu som den jag är
768 Du omsluter mig
787 När marken
791 Du vet väl om att du är värdefull
899 Innan
900 Barnet döps i nådens hav
901 Lilla liv
928 Sov du lilla