Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bikt

Präster tar emot bikt.
Att bikta sig handlar om att lämna ifrån sig någonting som man gjort fel och som är tungt att bära runt på, och att i den
situationen få hjälp att ta till sig förlåtelse för att leva vidare som en hel och upprättad människa, ja att kunna gå vidare.
När vi vill bryta med det vi gjort och få en ny början, i smått eller stort, kan bikten bli en befrielse att gå vidare.
Guds förlåtelse och kärlek är större än det som vi gjorde fel.
I svenska kyrkan finns inte några särskilda biktstolar eller speciella platser för bikt.

" Bikten är en enskild andakt tillsammans med en präst. Det går till så att den som vill bikta sig kontaktar en präst. Det är sedan viktigt att komma ihåg att prästen har en ovillkorlig tystnadsplikt för allt som sägs vid bikt eller under själavårdande
samtal. Bikten kan börja med ett samtal, då kan den biktande få råd och uppmuntran av prästen. Huvudpunkterna i bikten är
sedan den biktandes syndabekännelse och prästens tillsägande av förlåtelsen på Kristi uppdrag. Förlåtelsen från Gud är
villkorslös, inget krävs för att vi ska få ta emot förlåtelsen. Men ska förlåtelsen fylla någon funktion för oss som människor
så måste vi fösöka se och bryta med det som skiljer oss från Gud, det som gör att vår relation skadas."
Hämtat ur "Handbok i Litugik" av K-G Ellverson

Kontakta församlingsexpeditionen:

Telefon: 08 - 584 808 80
E-post: Bro församling

Vill du bikta dig hos en präst?