Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsverksamhet

Begravning och urnnedsättning bokas alltid genom församlingsexpeditionen 08 584 808 80.

Vid övriga frågor tas kontakt med
Bosse Cederholm, kyrkogårds- och fastighetschef på
08 582 411 80 eller bosse.cederholm@svenskakyrkan.se

Gravskick

Minneslund för nedsättning av askor finns på Bro-, Håbo-Tibble-, samt Håtuna kyrkogård.

Muslimskt kvarter

Finns på Bro kyrkogård.

Gravskötsel

Innehavaren av en gravrätt skall hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick.

Kyrkogårdsförvaltningen kan åta sig skötsel av gravplatsen enligt fastställd taxa.

Gravskötseln tecknas på ett år med förskottsfaktura som skickas ut i början av året.

 

För bokning av begravning och urnedsättning
Telefon: 08 - 584 808 80

 

Vägbeskrvning finns på: www.eniro.se

 

Alla kyrkogårdar ligger i anslutning till kyrkorna

Bro kyrkogård
Låssa kyrkogård
Håtuna kyrkogård
Håbo-Tibble kyrkogård

Bosse Cederholm
08 - 582 411 80 Kyrkogårds- och fastighetschef

Kyrkogårdsförvaltningen finns vid Bro kyrka.
Besöksadress: Assurs väg 4
Vägbeskrivning på: eniro.se