Nyskoga kyrka

Träkyrkan i Nyskoga.

Den första träkyrkan, ritad av arkitekten Axel Nyström, som byggdes under starka förväntningar om en expansiv utveckling i socknen ansågs redan efter 50 år som orimligt stor och ersattes 1927 av den nuvarande kyrkobyggnaden, ritad av arkitekten Bror Almquist.
 
Med inspiration från äldre värmländsk kyrkobyggnadskonst gavs den en traditionell utformning och är såväl exteriört som interiört välbevarad. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med korutbyggnad i öster, västtorn samt en utbyggd korsarm och sakristia på kyrkans nordsida.
 
Kyrkorummet är i sin helhet klätt med målad panel och långhuset har högvälvt treklöverformat innertak. Den fasta inredningen är i huvudsak samtida med kyrkobyggnaden.
 
Altaruppsättningen består av ett altarskåp, en triptyk, med målningar av Olle Hjortzberg, där konstnären som motiv tagit upp legenden om Veronicas svetteduk.

Invandringen av svedjebrukande skogsfinnar kom att starkt prägla norra Värmlands närings- och bebyggelsehistoriska utveckling. Som finnskogens yngsta församling avsöndrades Nyskoga från Norra Ny på 1870-talet.


Uppfördes åren 1926-27 efter ritningar av arkitekten Bror Almquist