Foto: Karlstads stift

Norra Finnskoga kyrka

Församlingens yngsta kyrka.

Kyrkans altare, predikstol och dopfunt är ritade av kyrkans arkitekt. Altartavlan är från 1935, med motivet Kristi korsfästelse, och ett korfönster, båda utförda av konstnären Thor Fagerqvist, räddades vid branden. Altartavlan har senare kompletterats med ett kors av konstnären Heinz Decker.


Genom beslut 1826 blev Norra och Södra Finnskoga kapellförsamlingar inom Dalby församling med gemensam kapellpredikant.
 
I och med detta aktualiserades frågan om ett kyrkbygge och en träkyrka uppfördes på 1830-talet efter ritningar av arkitekten Axel Nyström. Kyrkan ödelades emellertid vid en brand i samband med renoveringsarbeten 1968. Redan året därefter uppfördes en ny kyrka på samma plats.
 
Den nya kyrkan ritad av arkitekten Lars Erik Havstad, är uppförd i trä. Den har en salformad plan med avdelat vapenhus och sakristia i långhusets västra del. Kyrkans exteriör är brädfodrad och vitmålad under ett brant kopparklätt sadeltak. Fönster löper längs hela fasaden, ljuset avtar uppåt och hjälper till att understryka kyrkorummets rymd.

Skogsbygderna i västra delen av Dalby socken koloniserades under 1600-talets andra hälft av invandrandeskogs finnar. Redan på 1720-talet restes krav på att dessa finskdominerande bygder skulle avsöndras som egna församlingar på grund av den långa vägen till sockenkyrkan.

Kyrkan uppfördes 1969 efter ritningar av arkitekten Lars Erik Havstad

2019 byggdes kyrkan om för att även innehålla kyrksal, lokal för barnverksamhet samt arbetsrum för kantor. Samtidigt monterades solceller på södra yttertaket.