Välkommen till Uppsala stift

Uppsala stift är både ett geografiskt område och en organisation i Svenska kyrkan. I området Uppsala stift finns mellan två och tre tusen anställda, cirka fyra tusen förtroendevalda och en mängd volontärer. Tillsammans lyfter vi Svenska kyrkan i Uppsala stift genom närvaro, öppenhet och hopp.

Foto: Mikael Wallerstedt

Skapad:2014-06-17 10:55:00

”Himlen är här” med underrubriken ”Människan och kyrkokonsten under tusen år” heter en utställning som invigdes i Uppsala domkyrka den 18 juni. Den omfattande utställningen, i en kyrka som är i funktion, är också ett sätt att uppmärksamma Uppsala ärkestifts 850-åriga tillvaro.

Läs mer om utställningen Himlen är här

Foto: Malin Forsvall

Skapad:2012-09-17 10:30:00

Andrum är samtalsdagar kring något tema. Retreat är dagar i tystnad. Båda arrangemangen ger möjlighet till återhämtning andligt och kroppsligt. Med början våren 2015 tar vi ut en deltagaravgift för kost och logi som faktureras i efterhand.

Läs mer om Andrum och retreater på Stiftsgården Breidagård

Dagens bibelord

Månadens bön för den världsvida kyrkan

Skapad: 2014-02-24 15:40:00

På den här platsen finner du ett böneämne med koppling till den världsvida kyrka vi är en del av. Ämnet byts varje månad och relaterar antingen till någon av våra vänrelationer eller till de medarbetare som från någon av stiftets församlingar sänts ut till tjänst i världen.

Augusti

Herre, vi tackar dig för vår vänkyrka i Polen. För oss som majoritetskyrka är det viktigt att lära känna det sammanhang och de erfarenheter som hör till att vara en kyrka i minoritet och det är värdefullt att vi får möjlighet att lära av varandra.

Månadens bön i augusti 2014 för vår vänkyrka i Polen.

Kontaktuppgifter

Skapad: 2014-02-24 15:28:00

Postadress
Box 1314, 751 43 Uppsala

Besöksadress
Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala

Receptionen öppen
Måndag - fredag 08:00-16:00

E-post
uppsalastift@svenskakyrkan.se

Telefon
018-68 07 00 (vxl)

Växeln öppen
Måndag - fredag 08:00-16:00

Fler kontaktuppgifter

//