​                   

           Välkommen till Svenska kyrkan

       i Sösdala församling och vår hemsida.

                Vi vill vara en mötesplats

       där vi möter varandra  och möter Gud.

 

 

 

 

KOMMANDE HÄNDELSER

 

Torsdag 8 okt.

Kyrkans hus kl.12 Sopplunch

Söndag 11 okt.
Tacksägelsedagen

Brönnestad kyrka kl.11 Högmässa. Peter Stenberg. Församl.kör. Kaffe.
Häglinge förs.hem kl.14 Gudstjänst. Peter Stenberg. Församling.kör. Syföreningen bjuder på kaffe.

Onsdag 14/10

Kyrkans hus kl.14
Byns stora kafferep. Alla är välkomna, med kakor eller utan kakor. Tema äpplen.

Söndag 18 okt.

20 sönd. efter trefaldigheten

Brönnestads kyrka kl.11 Mässa med små och stora. Britt Berg. Konfirmander, buskulbarn och 
barnkörer medverkar. Fika

​Onsdag 21okt.

Häglinge förs.hem kl.16
Syföreningen.
Kyrkans hus kl.19 Internationell afton. Sara och Bengt Olsson, Ögonvittnen från Nepal. Kanonkanvie underhåller.

Torsdag 22 okt.

Kyrkans hus kl.12 Sopplunch.

Gravsmyckningskaffe

Häglinge den 29/10, 30/10
kl.10-16
Brönnestad den 30/10
kl.13-16
Norra Mellby den 30/10
kl.13-16

========================

ONSDAGSTRÄFFAR  I KYRKANS HUS   

Onsdag 14/10
Byns stora kafferep. Alla är välkomna med kakor eller utan kakor. Tema äpplen.

Onsdag 11/11
Karlo Pesjak berättar och visar bilder från ” Åland Fåglarnas ö.”

Onsdag 9/12
Maria Jönsson sjunger Jul och advent sånger.  

CAFÉ 14 I JOHANNESGÅRDEN

Onsdag 28/10
Åsa Hagberg underhåller med ”Psalmresan”

Onsdag 25/11
Sonja och Karl-Erik Olsson berättar om IM. 

 

Skyltar har satts ut på följande gravplatser med anledning av,
att vi söker gravrättsinnehavare.
 

Brönnestads kyrkogård
Kvarter BG plats: 197-198,
Kvarter BN plats: 77, 314-315,
Häglinge kyrkogård
Kvarter HG plats: E64a,b, F63-68, G96-97,
Kvarter HN 1 plats: 19-20, 39-40, 103-104, 160-161, 211-212,
Kvarter HN 2 plats: 5, 25, 26,
Norra Mellby kyrkogård
Kvarter M1 plats: E1, I5, J7, J18, O10, O14, O30,
Kvarter M2 plats: A69-71, A91-93, B21-24, B99-100, B172-173,
B196-197, B238-239, D57, D58-60, D306, E67-72, E118-119, E156-157, Kvarter M3 plats: B31-32, B35-36, B67-68, C17-18, C51-52,  

 

 

 

 

 

 

           

 

        

   

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                      

 

 

                     

 

 

                

           

 

 

 

 

 

           

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KYRKANS HUS

Besöks och telefontider

Tisd, onsd och fredag kl. 10 - 12

Telefon:

0451-610 68

Besöksadress:

Barnekowsgatan 1

280 10 Sösdala

Postadress:

Box 68

280 10 Sösdala

E-Post:

sosdala.forsamling@svenskakyrkan.se

www.facebook.com/Sosdala

    

 

Bli månadsgivare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//