​                   

          Välkommen till Svenska kyrkan

               i Sösdala församling och vår hemsida.

                       Vi vill vara en mötesplats

               där vi möter varandra  och möter Gud.

 

 

 

 

KOMMANDE HÄNDELSER

 

Torsdag 2 juli

Kyrkans hus kl.14
Sommarcafé. Underhållning Tre Lions

Söndag 5 juli Apostladagen

Häglinge församlingshem kl.11 Söndagsmässa. Peter Stenberg.
Lunch, underhållnig.
Johannesgården kl.14 Söndagsgudstjänst.
Peter Stenberg.

Söndag 12 juli 6 i trefaldigheten.

Norra Mellby kl.11 Högmässa. Thomas Hultberg

 

 

 

 

 

 

Sommarkyrka
i Häglinge församlingshem 26 juni-5 juli

Tema: ”Drömmen om Amerika
” Utställning: Brev och foto från utvandrarna  

Lördag 27/6 kl.18. Musik o berättelser
i utvandrarnas fotspår tillsammans
med Christina Lind-Halldèn och Rune Lindqvist.

Måndag 29/6 – fredag 3/7 kl.15-17
Öppet hus, kaffeservering

Tisdag 30/6 kl.14. Gäster från Björkhaga
Gun-Britt och Ingvar Stihl underhåller
med sång o musik

Onsdag 1/7 kl.15. Andakt

Torsdag 2/7 kl.19. ”I morfars fotspår”
Gunnel Svensson Smedstad berättar om
en resa till Amerika

Söndag 5/7 kl. 11 Söndagsmässa. Kyrklunch, underhållning.  

_____________________________________________

 

Sommarkyrka i
Norra Mellby Kyrka 20 juli – 26 juli kl. 13 – 17               

Sommarkyrka i
Brönnestad kyrka 2 aug. – 9 aug. kl. 13 - 17 

 

Skyltar har satts ut på följande gravplatser med anledning av,
att vi söker gravrättsinnehavare.
 

Brönnestads kyrkogård
Kvarter BG plats: 197-198,
Kvarter BN plats: 77, 314-315,
Häglinge kyrkogård
Kvarter HG plats: E64a,b, F63-68, G96-97,
Kvarter HN 1 plats: 19-20, 39-40, 103-104, 160-161, 211-212,
Kvarter HN 2 plats: 5, 25, 26,
Norra Mellby kyrkogård
Kvarter M1 plats: E1, I5, J7, J18, O10, O14, O30,
Kvarter M2 plats: A69-71, A91-93, B21-24, B99-100, B172-173,
B196-197, B238-239, D57, D58-60, D306, E67-72, E118-119, E156-157, Kvarter M3 plats: B31-32, B35-36, B67-68, C17-18, C51-52,  

 

 

 

 

 

 

           

 

        

   

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                      

 

 

                     

 

 

                

           

 

 

 

 

 

           

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KYRKANS HUS

Besöks och telefon tider

Tisd, onsd och fredag kl. 10 - 12

Telefon:

0451-610 68

Besöksadress:

Barnekowsgatan 1

280 10 Sösdala

Postadress:

Box 68

280 10 Sösdala

E-Post:

sosdala.forsamling@svenskakyrkan.se

www.facebook.com/Sosdala

  

 

Bli månadsgivare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//