​                   

          Välkommen till Svenska kyrkan

               i Sösdala församling och vår hemsida.

                       Vi vill vara en mötesplats

               där vi möter varandra  och möter Gud.

 

 

 

 

KOMMANDE HÄNDELSER

 

​Söndag 19 juli Kristi förkl.dag

Brönnestad kyrka kl.11 Högmässa Thomas Hultberg.
Kyrkans hus kl.14 Söndagsgudstjänst. Thomas Hultberg.

Söndag 26 juli 8 i trefaldigheten.

Häglinge församlingshem kl.11 Söndagsgudstjänst. Thomas Hultberg. 
Johannesgården kl.14 Söndagsmässa. Thomas Hultberg.
Norra Mellby kyrka kl.19 Thomas Fridén sjunger bl.a ur Einar Ekblads repertoar. Rune Lindqvist piano. 

Söndag 2 aug.
9 i trefaldigh.

Holegården kl.13.30 Söndagsgudstjänst. Thomas Hultberg. Hembygdsföreningens kyrksöndag.

Torsdag 6 aug.

Johannesgården kl.14
Syföreningen på utfärd.

Söndag 9 aug.
10 i trefaldigh.

Brönnestad kl.11 högmässa. Thomas Hultberg. 
Kyrkans hus kl.14 söndagsmässa. Thomas Hultberg. 

Sommarkyrka i
Norra Mellby kyrka 20 juli – 26 juli kl. 13 – 17

20/7 Syskonen Lind underhåller.
22/7 Bodil Fredfeldt berättar om präster i V. Göinge.   
23/7 Sångstund med Rune Lindqvist.
25/7 Avslutning kl.15 Undine Hellström

              #             

Sommarkyrka i
Brönnestad kyrka
2 aug. – 9 aug. kl. 13 - 17 

======================

Norra Mellby kyrka onsd. 19 aug. kl.19. Orgelkonsert med organisten Robert Pauker från Kiruna

======================

 Den 30 augusti avtackas Sara Månsson i Brönnestads kyrka kl.11

Ingen Gudstjänst i Kyrkans hus kl.14.

 ======================

 

Skyltar har satts ut på följande gravplatser med anledning av,
att vi söker gravrättsinnehavare.
 

Brönnestads kyrkogård
Kvarter BG plats: 197-198,
Kvarter BN plats: 77, 314-315,
Häglinge kyrkogård
Kvarter HG plats: E64a,b, F63-68, G96-97,
Kvarter HN 1 plats: 19-20, 39-40, 103-104, 160-161, 211-212,
Kvarter HN 2 plats: 5, 25, 26,
Norra Mellby kyrkogård
Kvarter M1 plats: E1, I5, J7, J18, O10, O14, O30,
Kvarter M2 plats: A69-71, A91-93, B21-24, B99-100, B172-173,
B196-197, B238-239, D57, D58-60, D306, E67-72, E118-119, E156-157, Kvarter M3 plats: B31-32, B35-36, B67-68, C17-18, C51-52,  

 

 

 

 

 

 

           

 

        

   

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                      

 

 

                     

 

 

                

           

 

 

 

 

 

           

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KYRKANS HUS

Besöks och telefontider

Tisd, onsd och fredag kl. 10 - 12

Telefon:

0451-610 68

Besöksadress:

Barnekowsgatan 1

280 10 Sösdala

Postadress:

Box 68

280 10 Sösdala

E-Post:

sosdala.forsamling@svenskakyrkan.se

www.facebook.com/Sosdala

    

 

Bli månadsgivare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//