​                   

           Välkommen till Svenska kyrkan

       i Sösdala församling och vår hemsida.

                Vi vill vara en mötesplats

       där vi möter varandra  och möter Gud.

 

 

 

 

KOMMANDE HÄNDELSER

 

Söndag 23 aug.
12 i trefaldigh.

Häglinge förs.hem kl.11
Söndagsmässa. Sara Månsson.
Johannesgården kl.14 Söndagsgudstjänst. Sara Månsson.

Söndag 30 aug.
13 i trefaldigh.

Brönnestad kl.11 Högmässa. Peter Stenberg. Avtackning av Sara Månsson. Ingen gudstjänst i Kyrkans hus kl. 14

Torsdag 3 sept.

Väntjänsten kl.14 Gudstjänst.
Björkhaga kl.15 Gudstjänst.
Johannesgården kl.14 Syföreningen

Söndag 6 sept.
14 i trefaldigh.

N. Mellby kyrka kl.11 Högmässa.

 

 

Komminister Britt Berg och kantor Joachim Nilsson kommer att vikariera fram till den 28/2 2016

=====================

ONSDAGSTRÄFFAR  I KYRKANS HUS  

Onsdag 9/9
Kyrkoherde emeritus Carl-Henrik Henriz berättar om Dag Hammarsköld-
FN´s generalsekreterare och kristen mystiker.

Onsdag 14/10
Byns stora kafferep. Alla är välkomna med kakor eller utan kakor. Tema äpplen.

Onsdag 11/11
Karlo Pesjak berättar och visar bilder från ” Åland Fåglarnas ö.”

Onsdag 9/12
Maria Jönsson sjunger Jul och advent sånger.  

CAFÉ 14 I JOHANNESGÅRDEN

Onsdag 23/9

Sam Larsson och Mats Lunnergård underhåller.

Onsdag 28/10
Åsa Hagberg underhåller med ”Psalmresan”

Onsdag 25/11
Sonja och Karl-Erik Olsson berättar om IM. 

 

Skyltar har satts ut på följande gravplatser med anledning av,
att vi söker gravrättsinnehavare.
 

Brönnestads kyrkogård
Kvarter BG plats: 197-198,
Kvarter BN plats: 77, 314-315,
Häglinge kyrkogård
Kvarter HG plats: E64a,b, F63-68, G96-97,
Kvarter HN 1 plats: 19-20, 39-40, 103-104, 160-161, 211-212,
Kvarter HN 2 plats: 5, 25, 26,
Norra Mellby kyrkogård
Kvarter M1 plats: E1, I5, J7, J18, O10, O14, O30,
Kvarter M2 plats: A69-71, A91-93, B21-24, B99-100, B172-173,
B196-197, B238-239, D57, D58-60, D306, E67-72, E118-119, E156-157, Kvarter M3 plats: B31-32, B35-36, B67-68, C17-18, C51-52,  

 

 

 

 

 

 

           

 

        

   

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                      

 

 

                     

 

 

                

           

 

 

 

 

 

           

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KYRKANS HUS

Besöks och telefontider

Tisd, onsd och fredag kl. 10 - 12

Telefon:

0451-610 68

Besöksadress:

Barnekowsgatan 1

280 10 Sösdala

Postadress:

Box 68

280 10 Sösdala

E-Post:

sosdala.forsamling@svenskakyrkan.se

www.facebook.com/Sosdala

    

 

Bli månadsgivare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//