30/8 - Toleredsmässa

Skapad: 2015-08-24 13:53:00

Toleredsmässa som firas längst fram i kyrkan, med alla närvarande samlade kring ett bord. Var och en som vill kan dela med sig av sina tankar. Kyrkfika efteråt.

30 augusti, kl. 11 i Toleredskyrkan
Mässan leds av Eva Lardner Björklund, präst och Jozsef Szaller, musiker.

Skapad: 2011-08-23 08:50:00

Vi hjälper dig som bor i Lundby församling att göra fondansökan. Träffarna inleds med information från Budget och skuldrådgivningen, Göteborgs stads konsumentrådgivning. Föreläsningen kommer att fokusera på budget och sedan finns det möjlighet till enskilda samtal om ekonomisk skuld.

Fredag 4 september
Kl. 10 - 14
Toleredskyrkan 

Tisdag 8 september
Kl. 15 - 19 
Biskopsgårdens kyrka

Välkommen!

 Det du behöver ta med:

• Legitimation
• Aktuella handlingar (i original):
- familjebevis
- slutskattsedel
- förra årets skattedeklaration
- information din inkomst
- hyresavi
- eventuella bidrag, som t.ex. bostads- eller underhållsbidrag.

I samarbete med: Frälsningsarmén, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Göteborgs stad och Budget & skuldrådgivningen.

Läs mer om Ekonomisk hjälp
Skapad:2015-08-18 10:22:00

Bor du där det tidigare fanns en moské? Vad har ”Gazaremsan” och ”Gröna Anna” med Kville att göra? Hur påverkade Backabranden området? Och, vem var egentligen Keiller?

Läs mer om Stadsvandring i Brämaregården och Kvillbäcken
Skapad:2011-05-23 15:10:00

Nu kan du anmäla dig till konfirmation i Lundby! #såettfrö

Läs mer om KONFA

Morgonandakt i P1 med Marika Palmdahl

Laddar
Skapad:2014-10-23 15:15:00

I Lundby är det full aktivitet i församlingens alla distrikt och kyrkor. Vi har därför flera facebook-sidor! Dela vardagen med oss!

Läs mer om våra facebook-sidor

Senaste numret av vår tidning handlar om Blod! 

Från underhållnings-splatter till MENS, ohana och Kristi blod. Vad betyder >blodsband< föri dig?

Skapad: 2012-10-12 11:35:00

Lundby församling är Miljödiplomerad.  Läs mer

Din historia. Dina drömmar.

Skapad: 2011-01-28 10:30:00

Till Lundby församling skall du få komma som den du är. Oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell identitet, funktionsvariationer eller annat. Vi människor är olika, men delar det här livet och har en gemensam framtid.
Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Tillsammans är vi mycket mer!

Kontakta oss

Skapad: 2008-12-02 09:50:00

Expeditionen är öppen
Mån-, Tis-, tors- och fredag:
kl. 9 - 16 (Lunchstängt 12 - 13)
Onsdag: kl. 13 - 16

Exp. besöksadress: 
Hisingsgatan 26
417 03 Göteborg
Hållplats: Vågmästareplatsen

Tfn: 031-731 68 00
Fax: 031-731 68 09
E-post: lundby.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress till våra kyrkor: 
Biskopsgårdens kyrka
Brämaregårdens kyrka
Lundby nya kyrka
Lundby gamla kyrka
Länsmansgårdens kyrka
Toleredskyrkan

Skapad:2012-01-17 08:15:00

 

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete - Ge en gåva!

Skapad: 2014-08-26 10:21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//