Välkommen till Jokkmokks församling
 
Besöksadress: Borgargatan 9
Telefon: 0971- 588 99
E-post: jokkmokks.forsamling@svenskakyrkan.seJokkmokks församlingshem

Foto: Gunnevi Strandh

Pastorsexpeditionens öppettider:
Måndag - fredag 9.00 - 14.00 lunchstängt 12.00- 13.00
Präst träffas säkrast måndag, onsdag och fredag 10.00 - 12.00

 

Välkommen till Kyrkans Dag 8 november.

Jokkmokks kyrka:

8.00 Utställning om våra kyrkor och kapell. Ljudguide. Enkelt tilltugg

9.00 Kyrkoherden: Anekdoter, skatter och glimtar ur församlingens historia

9.45 Kyrkans textilier, deras funktion och omvårdnad

10.30 Kaffe

11.00 Vad händer egentligen med våra döda? Hälsocentralen, begravningsentreprenörer och kyrkogårdsföreståndaren informerar.

Församlingshemmet:

12.00 Sopplunch. Behållningen går till Svenska kyrkans internationella arbete.

13.00 Information om verksamheten i församlingshemmet, utställning om personalen och deras arbetsuppgifter

14.00 Kyrkorådet presenterar sig och sin syn på församlingens verksamhet och framtiden.

14.45 Kaffe. Kyrkokören sjunger, information om musikernas arbete.

Paus

18.00 Förböns- och meditationsgudstjänst i Gamla kyrkan

 

 

 _______________________________

St. Martinsfirande i Jokkmokks församling 9 november kl. 16.00 i Porjus kyrka.

Vem, vad, hur och varför?

Läs mer under Barnverksamhet

 

Händer i församlingen

Lek o Sjung
2014-10-24 kl: 10:00-12:00
Jokkmokks Församlingshem
Mer information
Kyrkans barntimmar
2014-10-27 kl: 08:00-10:00
Jokkmokks församlingshem
Mer information
Miniorer
2014-10-27 kl: 13:30-15:00
Jokkmokks församlingshem
Mer information
Lek o sjung
2014-10-28 kl: 09:00-11:00
Porjus församlingshem
Mer information
Lek o sjung
2014-10-28 kl: 10:00-11:30
Vuollerims kyrka
Mer information
Porjusträffen
2014-10-28 kl: 13:00-15:00
Porjus församlingshem
Mer information
Ordstuga
2014-10-28 kl: 17:30-19:00
Porjus kyrka
Mer information
Lek o Sjung
2014-10-29 kl: 13:00-15:00
Mer information
Miniorer
2014-10-29 kl: 17:30-19:00
Porjus Församlingshem
Mer information
Trivselträffen
2014-10-30 kl: 13:00-14:30
Jokkmokks församlingshem
Mer information
Lek o Sjung
2014-10-31 kl: 10:00-12:00
Jokkmokks Församlingshem
Mer information
Kyrkans barntimmar
2014-11-03 kl: 08:00-10:00
Jokkmokks församlingshem
Mer information
Miniorer
2014-11-03 kl: 13:30-15:00
Jokkmokks församlingshem
Mer information
Lek o sjung
2014-11-04 kl: 09:00-11:00
Porjus församlingshem
Mer information
Lek o sjung
2014-11-04 kl: 10:00-11:30
Vuollerims kyrka
Mer information
Porjusträffen
2014-11-04 kl: 13:00-15:00
Porjus församlingshem
Mer information
Ordstuga
2014-11-04 kl: 17:30-19:00
Porjus kyrka
Mer information
Lek o Sjung
2014-11-05 kl: 13:00-15:00
Mer information
Miniorer
2014-11-05 kl: 17:30-19:00
Porjus Församlingshem
Mer information
Lek o Sjung
2014-11-07 kl: 10:00-12:00
Jokkmokks Församlingshem
Mer information
1 2 3 4 
 
 
 

Nittonde söndagen efter trefaldighet
Tema
Trons kraft

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Josua kapitel 2, vers 1 - 15
Från Shittim sände Josua, Nuns son, ut två män som spejare med uppdrag att se närmare på landet och på Jeriko. De gav sig i väg och kom till en sköka som hette Rachav och låg över i hennes hus. Men när Jerikos kung fick reda på att israelitiska män hade kommit om natten för att utforska landet sände han bud till Rachav: ”Skicka ut männen som kom till ditt hus, de är här för att utforska landet.” Kvinnan gömde de båda männen och svarade: ”Visst kom de hit till mig, men inte vet jag var de var ifrån. När det blev mörkt och porten skulle stängas gick de ut, men jag vet inte vart de gick. Fort efter dem, så hinner ni ifatt dem.” I själva verket hade hon fört männen upp på taket och dolt dem under linhalmen hon hade utbredd där. Kungens män tog upp jakten i riktning mot Jordan, åt vadställena till, och när förföljarna var ute stängdes porten. Innan männen lagt sig att sova gick Rachav upp till dem på taket. Hon sade: ”Jag vet att Herren har gett landet åt er, skräck för er har fallit över oss, och modet sviker alla som bor i landet. Vi har ju hört hur Herren lät Sävhavets vatten torka bort inför er när ni drog ut ur Egypten och hur ni gjorde med de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, Sichon och Og, som ni vigde åt förintelse. När vi fick höra det rann vårt mod bort, och vi kände oss maktlösa inför er. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Men nu har jag visat godhet mot er, så svär vid Herren att ni skall visa godhet mot min familj. Ge mig ett tecken på er trohet: låt min far, min mor, mina bröder och systrar och alla deras anhöriga behålla livet och slippa dö.” Männen svarade: ”Vi borgar för er med våra liv, men du får inte förråda oss! När Herren ger oss landet skall vi visa dig godhet och trohet.” Hon firade ner männen från fönstret med ett rep, ty hennes hus låg i stadsmuren, hon bodde inne i själva muren.

Epistel
Till hebreerna kapitel 11, vers 29 - 33
I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land, men när egypterna försökte dränktes de. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i sju dagar. Genom tron undgick skökan Rachav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag skall kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap,

Evangelium
Evangeliet enligt Markus kapitel 2, vers 1 - 12
Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bädd och gå hem.” Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 73, vers 23 - 26
Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

//