Välkommen till Jokkmokks församling
 
Besöksadress: Borgargatan 9
Telefon: 0971- 588 99
E-post: jokkmokks.forsamling@svenskakyrkan.seJokkmokks församlingshem

Foto: Gunnevi Strandh

Pastorsexpeditionens öppettider:
Måndag - fredag 9.00 - 14.00 lunchstängt 12.00- 13.00
Präst träffas säkrast måndag, onsdag och fredag 10.00 - 12.00

 

Välkommen till Kyrkans Dag 8 november.

Jokkmokks kyrka:

8.00 Utställning om våra kyrkor och kapell. Ljudguide. Enkelt tilltugg

9.00 Kyrkoherden: Anekdoter, skatter och glimtar ur församlingens historia

9.45 Kyrkans textilier, deras funktion och omvårdnad

10.30 Kaffe

11.00 Vad händer egentligen med våra döda? Hälsocentralen, begravningsentreprenörer och kyrkogårdsföreståndaren informerar.

Församlingshemmet:

12.00 Sopplunch. Behållningen går till Svenska kyrkans internationella arbete.

13.00 Information om verksamheten i församlingshemmet, utställning om personalen och deras arbetsuppgifter

14.00 Kyrkorådet presenterar sig och sin syn på församlingens verksamhet och framtiden.

14.45 Kaffe. Kyrkokören sjunger, information om musikernas arbete.

Paus

18.00 Förböns- och meditationsgudstjänst i Gamla kyrkan

 

 

 _______________________________

St. Martinsfirande i Jokkmokks församling 9 november kl. 16.00 i Porjus kyrka.

Vem, vad, hur och varför?

Läs mer under Barnverksamhet

 

Händer i församlingen

Lek o Sjung
2014-10-31 kl: 10:00-12:00
Jokkmokks Församlingshem
Mer information
Minnesgudstjänst
2014-10-31 kl: 18:00-19:00
Puottaure kyrka
Mer information
Minnesgudstjänst
2014-10-31 kl: 19:00-20:00
Jokkmokks gamla kyrka
Mer information
Söndagsmässa
2014-11-01 kl: 11:00-12:00
Ålloluokta kapell
Mer information
Minnesgudstjänst
2014-11-01 kl: 15:00-16:00
Murjeks kyrka
Mer information
Minnesgudstjänst
2014-11-01 kl: 19:00-20:00
Kvikkjokks kyrka
Mer information
Söndagsmässa m ljuständning
2014-11-02 kl: 14:00-15:00
Porjus kyrka
Mer information
Söndagsmässa m ljuständning
2014-11-02 kl: 14:00-15:00
Vuollerims kyrka
Mer information
Minnesgudstjänst
2014-11-02 kl: 18:00-19:00
Kåbdalis kapell
Mer information
Samisk/svensk högmässa
2014-11-02 kl: 18:00-19:00
Jokkmokks gamla kyrka
Mer information
Kyrkans barntimmar
2014-11-03 kl: 08:00-10:00
Jokkmokks församlingshem
Mer information
Miniorer
2014-11-03 kl: 13:30-15:00
Jokkmokks församlingshem
Mer information
Lek o sjung
2014-11-04 kl: 09:00-11:00
Porjus församlingshem
Mer information
Lek o sjung
2014-11-04 kl: 10:00-11:30
Vuollerims kyrka
Mer information
Porjusträffen
2014-11-04 kl: 13:00-15:00
Porjus församlingshem
Mer information
Ordstuga
2014-11-04 kl: 17:30-19:00
Porjus kyrka
Mer information
Lek o Sjung
2014-11-05 kl: 13:00-15:00
Mer information
Miniorer
2014-11-05 kl: 17:30-19:00
Porjus Församlingshem
Mer information
Lek o Sjung
2014-11-07 kl: 10:00-12:00
Jokkmokks Församlingshem
Mer information
Förbönsgudstjänst
2014-11-08 kl: 18:00-19:00
Jokkmokks gamla kyrka
Mer information
1 2 3 4 
 
 
 

Alla helgons dag


Alla helgons dag firas alltid lördagen mellan 31 oktober och 6 november och är sedan 1953 en allmän helgdag. De är en dag för att uppmärksamma alla helgon, kända som okända. I evangelisk-lutherska kyrkor vördar man inte helgon på samma sätt som i de romersk-katolska och ortodoxa kristna traditionerna. Vi vördar inte helgonen och vi ber inte till dem. Men de är förebilder som vi kan lära av i uppdraget att vara människa.

Tema
Helgonen

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vita och röda blomor  och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Femte Moseboken kapitel 34, vers 1 - 5
Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade honom hela landet: Gilead ända till Dan, hela Naftali, vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster, Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, Palmstaden, ligger, och ända ner till Soar. Herren sade till honom: ”Detta är landet som jag med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag låter dig se det med dina egna ögon, men du kommer inte att gå över dit.” Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade sagt.

Epistel
Till hebreerna kapitel 12, vers 22 - 24
Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 6, vers 20 - 26
Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: ”Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 126, vers 1 - 6
En vallfartssång. vi skrattade, vi sjöng av glädje, och jublet steg från våra läppar. Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss, och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar.

//