Välkommen till Jokkmokks församling
 
Besöksadress: Borgargatan 9
Telefon: 0971- 588 80
E-post: jokkmokks.forsamling@svenskakyrkan.seJokkmokks församlingshem

Foto: Gunnevi Strandh

Pastorsexpeditionens öppettider:
Måndag - fredag 9.00 - 14.00 lunchstängt 12.00- 13.00
Präst träffas säkrast måndag, onsdag och fredag 10.00 - 12.00
 

_______________________________________

 

Känner du någon ungdom som skulle vilja söka till sommarkyrkan?

Information om sommarkyrkan kommer att finnas på den här sidan från mitten av april månad.

 

 

 

Händer i församlingen

Miniorer Porjus församlingshem
2015-04-01 kl: 17:30-18:30
Porjus kyrka
Mer information
Passionsandakt
2015-04-01 kl: 18:00-19:00
Jokkmokks gamla kyrka
Mer information
Lek&Sjung Porjus
2015-04-02 kl: 09:00-11:00
Församlingshemmet Porjus
Mer information
Skärtorsdagsmässa
2015-04-02 kl: 19:00-20:00
Jokkmokks gamla kyrka
Mer information
Långfredagsgudstjänst
2015-04-03 kl: 11:00-12:00
Jokkmokks kyrka
Mer information
Långfredagsgudstjänst
2015-04-03 kl: 14:00-15:00
Porjus kyrka
Mer information
Högmässa
2015-04-05 kl: 11:00-12:00
Jokkmokks kyrka
Mer information
Högmässa
2015-04-05 kl: 15:00-16:00
Vuollerims kyrka
Mer information
Högmässa på samiska
2015-04-06 kl: 11:00-12:00
Jokkmokks gamla kyrka
Mer information
Söndagsmässa
2015-04-06 kl: 11:00-12:00
Ålloluokta kapell
Mer information
Porjusträffen
2015-04-07 kl: 13:00-14:00
Porjus kyrka
Mer information
Ordstuga
2015-04-07 kl: 17:30-19:00
Porjus kyrka
Mer information
Miniorer Porjus församlingshem
2015-04-08 kl: 17:30-18:30
Porjus kyrka
Mer information
Lek&Sjung Porjus
2015-04-09 kl: 09:00-11:00
Församlingshemmet Porjus
Mer information
Samekretsen
2015-04-09 kl: 13:00-14:00
Jokkmokks kyrka
Mer information
Helgmålsbön
2015-04-11 kl: 18:00-19:00
Jokkmokks gamla kyrka
Mer information
Söndagsgudstjänst
2015-04-12 kl: 11:00-12:00
Jokkmokks kyrka
Mer information
Söndagsmässa
2015-04-12 kl: 14:00-15:00
Porjus kyrka
Mer information
Porjusträffen
2015-04-14 kl: 13:00-14:00
Porjus kyrka
Mer information
Tisdagsträff Kaitumgården
2015-04-14 kl: 14:00-15:00
Jokkmokks kyrka
Mer information
1 2 3 4 
 
 
 

Skärtorsdagen


Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna.

Tema
Det nya förbundet

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vita och röda blommor  och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jeremia kapitel 31, vers 31 - 34
Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ”Lär känna Herren”, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.

Epistel
Till hebreerna kapitel 10, vers 12 - 18
Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade. Om detta vittnar också den heliga anden för oss. Först heter det: 'Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar, säger Herren. Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen.' Och sedan: 'Deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.' Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer.

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 13, vers 1 - 17
Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet. De hade samlats till måltid, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: ”Herre, skall du tvätta mina fötter!” Jesus svarade: ”Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det.” Petrus sade: ”Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!” Jesus sade till honom: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.” Då sade Simon Petrus: ”Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet.” Men Jesus sade till honom: ”Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla.” Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sade han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sade han till dem: ”Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom. Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 111, vers 1 - 5
Halleluja! Stora är Herrens verk, de begrundas av alla som älskar dem. Höga och majestätiska är hans gärningar, hans rättfärdighet varar för alltid. Han låter oss minnas sina under. Nådig och barmhärtig är Herren, han ger föda åt dem som fruktar honom, han minns för evigt sitt förbund.

//