Välkommen till Jokkmokks församling
 
Besöksadress: Borgargatan 9
Telefon: 0971- 588 80
E-post: jokkmokks.forsamling@svenskakyrkan.seJokkmokks församlingshem

Foto: Gunnevi Strandh

Pastorsexpeditionens öppettider:
Måndag - fredag 9.00 - 14.00 lunchstängt 12.00- 13.00
Präst träffas säkrast måndag, onsdag och fredag 10.00 - 12.00
 

_______________________________________

 

Dags att söka till sommarkyrkan!

Detta är ett sommarjobb under två veckor: 17-28 juni. Du som är född år 2000 eller tidigare och som som gillar sång, musik och kyrka är välkommen att söka senast 13 maj. Information och ansökningsblankett finns att hämta i Jokkmokks församlingshem eller kan fås på epost: gunnevi.strandh@svenskakyrkan.se

______________________________________________________________

 

Skapa nya

 

arbetstillfällen

 

i kommunen?

 

Med hjälp av sociala arbetsintegrerande företag skulle det vara möjligt!

 

 

   100% 

 

    eljest! 

        

         Men, vad är det för nåt?

          100 % företag

          100 % av DIN  

           arbetsförmåga

   100 % delaktighet

 

     Vill du veta mer?  Jajamen!

 


 19 Maj

 

  2015

Jokkmokks Församling & Jokkmokks Kommun

 

inbjuder till en temadag som presenterar en världsbra idé som låter människor och samhället växa.

Mer info kommer snart 

 

 

 

 


                              

Händer i församlingen

Porjusträffen
2015-04-21 kl: 13:00-14:00
Porjus kyrka
Mer information
Tisdagsträff Kaitumgården
2015-04-21 kl: 14:00-15:00
Jokkmokks kyrka
Mer information
Ordstuga
2015-04-21 kl: 17:30-19:00
Porjus kyrka
Mer information
Kyrkträffen Vuollerim
2015-04-22 kl: 14:00-15:00
Vuollerims kyrka
Mer information
Miniorer Porjus församlingshem
2015-04-22 kl: 17:30-18:30
Porjus kyrka
Mer information
Lek&Sjung Porjus församlingshem
2015-04-23 kl: 09:00-11:00
Porjus kyrka
Mer information
Syföreningsträff Murjeks församlingshem
2015-04-23 kl: 12:00-13:00
Murjeks kyrka
Mer information
Andakt Pionjären Porjus
2015-04-23 kl: 13:00-14:00
Porjus kyrka
Mer information
Samekretsen
2015-04-23 kl: 13:00-14:00
Jokkmokks kyrka
Mer information
Helgmålsbön
2015-04-25 kl: 18:00-19:00
Jokkmokks gamla kyrka
Mer information
Söndagsgudstjänst
2015-04-26 kl: 11:00-12:00
Jokkmokks kyrka
Mer information
Söndagsmässa
2015-04-26 kl: 14:00-15:00
Porjus kyrka
Mer information
Porjusträffen
2015-04-28 kl: 13:00-14:00
Porjus kyrka
Mer information
Tisdagsträff Kaitumgården
2015-04-28 kl: 14:00-15:00
Jokkmokks kyrka
Mer information
Ordstuga
2015-04-28 kl: 17:30-19:00
Porjus kyrka
Mer information
Miniorer Porjus församlingshem
2015-04-29 kl: 17:30-18:30
Porjus kyrka
Mer information
Lek&Sjung Porjus församlingshem
2015-04-30 kl: 09:00-11:00
Porjus kyrka
Mer information
Helgmålsbön
2015-05-02 kl: 18:00-19:00
Jokkmokks gamla kyrka
Mer information
Söndagsmässa
2015-05-03 kl: 11:00-12:00
Jokkmokks kyrka
Mer information
Söndagsgudstjänst
2015-05-03 kl: 15:00-16:00
Murjeks kyrka
Mer information
1 2 3 4 
 
 
 

Fjärde söndagen i påsktiden


Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema
Vägen till livet

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor  och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jesaja kapitel 54, vers 7 - 10
Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare, Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.

Epistel
Till hebreerna kapitel 13, vers 12 - 16
Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 16, vers 16 - 22
En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.” Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?” De sade: ”Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.” Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: ”Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 147, vers 1 - 7
Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra,

//