Fröjel kyrka

Fröjel kyrka och församling ligger i Fröjel socken.

Fröjel kyrka i sommarskrud

Fröjel kyrka i sommarskrud Foto: Sophie Malmros

Predikoturer

Skapad: 2015-01-08 11:06:00

Kommande gudstjänster i Klinte pastorat.

Fredag 22 maj
Åvalle 14 Equmeniakyrkan Västra Gotland. Andakt. Kaffe.    

Söndag 24 maj
Fröjel 09 Gökotta vid Mulde semesterby.
Hejde 13 Festmässa. Helén/Robert. Barnverksamhetens terminsavslutning. Vi bjuder på tårta. Ta med dryck, fat, sked mm och något att sitta på.
Sa-Vg-Mb Kyrkbil till Hejde. 
Klinte Kyrkbil till Hejde.
Sproge 18 Gudstjänst. Helén/Olof. Klinte och Sanda Kyrkokörer.
OBS! Flyttad från Eksta.  

Fredag 29/5
Åvalle 14 Andakt. Helén/Olof. Kaffe.    

Lördag 30/5
Fröjel 18 Konsert med Gisela Herb, piano.  

Söndag 31/5
Fröjel 10 Mässa. Kent/Olof.
Väte 19 Musikgudstjänst. Jael/Robert. Pastoratsorkestern.
Sa-Vg- Mb Kyrkbil till Väte.
Klinte Kyrkbil till Väte.

 

 

Se vad som är på gång!
 

Hela pastoratets kalender finns under länken "Kalender" i menyn till vänster!

 

 

 

Kontakta Klinte pastorat

Skapad: 2009-11-30 00:00:00
Pastorsexp:
onsdagar kl 16.00 - 18.00 samt fredagar kl 9.00 - 11.00
tel: 0498-24 00 05, fax: 0498-24 14 95
epost: klinte.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Klinte pastorsexpedition
Klinte kyrkskola 703
623 76 Klintehamn
 
Gravexp:
Måndag - torsdag 8-16
tel: 0498-24 14 10 
 
Kyrkoherde Kent Österdahl
mob. 0702-35 14 55
Klinte Prästgård tel: 0498-240176
epost: kent.osterdahl@svenskakyrkan.se
 

 

Foto: Gunilla Lövgren

Skolgården 

Vill du hyra Skolgården i Fröjel?
Se kontaktuppgifter på Fröjel hembysdförenings sida. Länk finns nedan.

Länkar

Fröjel hembygdsförening:
http://www.frojel.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

//