Nosaby kyrka

 

Flera kyrkor har uppförts efter Helgo Zettervalls ritningar, men Nosaby kyrka lär vara den enda som ännu står bibehållen i oförändrat skick, dock med ett undantag, nämligen kompletteringsmålningen av rundfönstret i öster ovanför altaret. Det försågs 1937 med motiv ur Jesu liv med korsfästelsen i centrum. Konstnären hette Erik Jerkén.

Nosaby kyrkanNosaby kyrka färdigställdes och invigdes 1875. Ansvarig för utformningen var domkyrkorestauratorn i Lund,

Helgo Zettervall (1831-1907).

Den gamla kyrkan byggdes sannolikt vid slutet av 1100-talet. Denna kyrka förblev Nosabys församlingskyrka ända fram till slutet av 1800-talet då tankarna på att uppföra en ny kyrka började ta form. Nybygget blev dock ingen impulshandling. Redan 1822 skriver dåvarande kyrkoherden, magister Olof Hörman, att "kyrkan är tillräckligt ljus men icke nog rymlig". Den hade då 450 platser. 1868 hade förberedelserna kommit så långt att en byggnadskommitté kunde tillsättas. 1875 stod så den nya kyrkan i Nosaby klar. 

//