Gudstjänst och andakt

Nästan varje dag är det mässa, gudstjänst eller andakt i våra kyrkor. Här hittar du en översikt och även en kalender som visar vad som händer dag för dag.

Bön och andakt

Completorium - ekumenisk aftonbön
Stilla bön med möjlighet till ljuständning från klockan 20.15. Söndagar 20.30 Domkyrkan
Ekumenisk bönegrupp
Tisdagar, ojämna veckor 19.00 i Barnens katedral
Förbönsgrupp
Grupp för dig som vill känna gemenskap i bön. Vi ber tillsammans för olika ämnen och du kan be högt eller skriva ner ditt böneämne. Vi pratar också om kommande söndags bibeltexter. Tisdagar 18.30-20.00 Västerstrands kyrka
Lunchandakt i Västerstrands kyrka
Andakt mitt i veckan med inslag av sång och musik. Start 17/9. Onsdagar 11.30 Västerstrands kyrka
Lunchmusik
Tisdagar 12.00 (soppa efteråt) Norrstrands kyrka
Lunchmusik
Onsdagar 12.00 jämna veckor Barnens Katedral
Middagsbön
Andakt mitt i veckan med inslag av sång och musik. Start 17/9. Onsdagar 15.00 Herrhagskyrkan
Morgonbön
mån, tis, fre 10.00 Vikenkyrkan
Önskepsalmer
Torsdagar 10.00, udda veckor Vikenkyrkan

 

 

Gudstjänst, andakt och bön

Stiftsmässa
2014-10-21 kl: 08:15
Domkyrkan
Mer information
Morgonmässa med frukost
2014-10-21 kl: 09:00
Kronoparkskyrkan
Mer information
Morgonbön o frukost - Psalmens väg
2014-10-21 kl: 10:00
Vikenkyrkan
Mer information
Svensk-Finsk veckomässa
2014-10-21 kl: 13:00
Västerstrands kyrka
Mer information
 
 
 

//