Gudstjänst och andakt

Gudstjänstlivet präglas av årstiden och kyrkoårets variation. Här finns plats för barnens musikaler, brusande orgelmusik och mäktig psalmsång, körer och instrumentalister. Det finns också möjlighet till stillhet och bön.

Nästan varje dag är det mässa, gudstjänst eller andakt i våra kyrkor. Här hittar du en översikt och även en kalender som visar vad som händer dag för dag.

 

Bön och andakt

Completorium - ekumenisk aftonbön
Stilla bön med möjlighet till ljuständning från klockan 20.15. Söndagar 20.30 Domkyrkan
Ekumenisk bönegrupp
Tisdagar, ojämna veckor 19.00 i Barnens katedral
Förbönsgrupp
Grupp för dig som vill känna gemenskap i bön. Vi ber tillsammans för olika ämnen och du kan be högt eller skriva ner ditt böneämne. Vi pratar också om kommande söndags bibeltexter. Torsdagar jämna veckor 18.30-20.00 Västerstrands kyrka Start 22/1
Lunchandakt i Västerstrands kyrka
Andakt mitt i veckan med inslag av sång och musik. Start 17/9. Onsdagar 11.30 Västerstrands kyrka
Lunchmusik
Tisdagar 12.00 (soppa efteråt) Norrstrands kyrka
Lunchmusik
Onsdagar 12.00 jämna veckor Barnens Katedral start 21/1
Middagsbön
Andakt mitt i veckan med inslag av sång och musik. Start 17/9. Onsdagar 15.00 Herrhagskyrkan
Morgonbön
mån, tis, fre 10.00 Vikenkyrkan
Önskepsalmer
Torsdagar 10.00, udda veckor Vikenkyrkan

 

 

 

Vi firar gudstjänst i våra kyrkor många gånger varje vecka. Du hittar tiderna här nedan i kalendern, i Kyrkappen eller i VF och NWT:s predikoturer på torsdagarna.

Gudstjänst, andakt och bön

Morgonmässa
2015-04-01 kl: 08:30
Norrstrands kyrka
Mer information
Mässa
2015-04-01 kl: 12:00
Domkyrkan
Mer information
Café Herrhagen m middagsbön
2015-04-01 kl: 15:00
Herrhagskyrkan
Mer information
Passionsandakt
2015-04-01 kl: 18:00
Domkyrkan
Mer information
Veckomässa
2015-04-01 kl: 18:30
Alsters kyrka
Mer information
Passionsandakt
2015-04-01 kl: 19:00
Väse kyrka
Mer information
Passionsandakt
2015-04-01 kl: 19:00
Norrstrands kyrka
Mer information
 
 
 

//