Skapad:2015-08-19 11:08:00

Det har kommit till vår kännedom att anslag om en "minnesgudstjänst för årets aborterade barn" finns uppsatta i Byske med omnejd.

Läs mer om Meddelande

 

Skapad:2013-11-19 15:23:00

Svenska kyrkan är idag en av Sveriges största arbetsgivare med c:a 22 000 anställda, men vid sidan av dessa finns något kanske ännu viktigare. De tusentals frivilliga medarbetare som ger församlingslivet guldkant och är en trygg bas ute i församlingarna.

Läs mer om Ideella uppdrag

Händer i september

Vi hänvisar till ovanstående nedladdningsbara fil (klicka på bilden) eller Skellefteå pastorats gemensamma kalender som du hittar här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Skapad: 2013-11-20 13:28:00

Byske-Fällfors församling
Ringvägen 6 (besöks/postadress)
930 47 Byske
Tel: 0912 - 105 55
Fax: 0912 - 101 11
mail

Församlingsexpeditionen har telefontid måndag - fredag 10.00 - 12.00. Bokningar av dop, vigslar och lokaler görs på ovanstående telefonnummer eller e-postadress. Begravningar bokas via pastorsexpeditionen i Skellefteå på tel: 0910 - 70 84 04.

Under juni/juli har vi begränsade öppettider och hänvisar till Skellefteå pastorats växel på 0910-70 84 00.

Begravningsdagar i vår församling är torsdagar och fredagar kl 11.00 resp. 13.00.

Läs tidningen Växa digitalt här

 

Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Tema
Enheten i Kristus

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Hesekiel kapitel 37, vers 15 - 22
Herrens ord kom till mig: Människa! Tag en trästav och skriv på den: ”Juda och israeliterna, hans förbundna.” Tag sedan en annan trästav, den som tillhör Efraim, och skriv på den: ”Josef och alla israeliter, hans förbundna.” För samman dem så att de blir en enda stav i din hand. När dina landsmän ber dig förklara vad detta betyder skall du svara dem: Så säger Herren Gud: Jag tar den stav som tillhör Efraim och som avser Josef och Israels stammar, hans förbundna, och lägger Judas stav intill den. Jag gör dem till en enda stav i min hand. Trästavarna som du har skrivit på skall du hålla fram så att folket ser dem. Säg sedan: Så säger Herren Gud: Jag skall hämta israeliterna hos de folk som de har kommit till, jag skall samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land. I detta land, på Israels berg, gör jag dem till ett enda folk, och de skall alla lyda under en enda kung. Aldrig mer skall de vara två folk, aldrig mer skall de delas i två kungariken.

Epistel
Till de kristna i Efesos kapitel 4, vers 1 - 6
Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 17, vers 9 - 11
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 95, vers 1 - 7
Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//