Foto: Lars Boman

Svenska kyrkan Båstad-Östra Karup

"vaksamhet och väntan"

Aktuellt

Bokcirkeln "Bibelns Kvinnor"

Vi läser boken och diskuterar bibelns kvinnor över en enkel Afternoon tea, allra högst upp i Båstads församlingsgård.

entrén till kyrkan tillgänglighets anpassas

Arbete pågår!

Entrén till Östra Karups kyrka tillgänglighets anpassas.

Musik i kyrkorna

Höstens musikprogram presenteras.

RUTOR

för kvinnor mitt i livet, tisdagar i Båstads församlingsgård, föreläsning samt servering till självkostnadspris.

BABYSÅNG ht 2023

För baby 3 – 8 månader, start 7 september

En ordförandeklubba ligger på en blå duk i universitetsaulan i Uppsala.

Kungörelse

protokoll fört vid sammanträde med kyrkofullmäktige i Båstad-Ö Karups församling den 31/10- 2023 har justerats.

Kyrkstöten

Läs senaste numret här...

Kollekter 2023

som kan göra enorm skillnad för mottagarna.

Mer om konfirmation på Svenska kyrkans gemensamma webbsidor

Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Ungdomar som sitter på rad och pratar och ler.

Hitta konfirmation

Sök efter en konfirmationsgrupp eller ett konfirmationsläger som passar dig och dina intressen.

Vi samlas för fred på torsdag kl 19

Ärkebiskop Martin inbjuder till en nationell gudstjänst för fred. Följ via livesändning eller besök Uppsala domkyrka.

Se gudstjänsten live

Pilgimsvandra

på Sankta Thoras Pilgrimsled

Båstad kyrka

Mariakyrkan är ett levande gudstjänstrum Båstad-Ö Karups församling förfogar över två kyrkor; Mariakyrkan och Ö Karups kyrka, också den senare är väl värd ett besök. Mariakyrkan är inte ett museum men ett levande gudstjänstrum. Här förrättas dop och vigsel och här tar församlingen farväl av de döda. I Mariakyrkan firas gudstjänst varje sön- och helgdag. Kyrkan är en plats för ro och stillhet mitt i vardagslivet. Därför är kyrkan också öppen och tillgänglig alla dagar året runt. Välkommen in!

Östra Karups kyrka

Ö Karups kyrka är belägen på norra sluttningen av Hallandsåsen. Kyrkan är antagligen uppförd så tidigt som vid slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet. Till grund för denna tidiga datering ligger en märklig s.k. tympanonsten. Dessförinnan finns det teorier om att det skulle ha funnits en ännu äldre kyrka, en stavkyrka, i Kyrkhult i Lya på Hallandsåsen. Vissa lämningar som pekade i den riktningen återfanns av Kh. Viktor Ewald i början av seklet.

GDPR

Fakta om stiftets ansvar för personuppgiftsbehandling