Välkommen till Åtvids församling! En välkomnande gemenskap som präglas av gudsnärvaro, mångfald och växande.

Foto: Martin Reftel / IKON

Skapad:2014-10-23 11:29:00

Fredagen den 31 oktober kl. 14.00-17.00

Läs mer om Öppet hus på nya kyrkogården!

Foto: Maria Svensk / IKON

Skapad:2014-09-16 08:44:00

Kom till Åtvids församlingsgård och förmiddagsfika här!

Läs mer om 10-fika

 

Foto: Josefin Casteryd / IKON

Skapad:2014-10-23 10:48:00

Denna helg tänder vi ljus för de bortgångna. Vi besöker, minns och hedrar våra döda. Jesus sa: "Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade."

Läs mer om Allhelgonahelgen i våra kyrkor
Skapad:2011-12-20 12:40:00

Vill du ha kontakt med någon i församlingen? Behöver du någon att prata med eller undrar du över något? Då är du välkommen att ringa någon av våra präster.

Läs mer om Själavård och enskilt samtal
Generationscykel

Generationscykel Foto: Elisabeth Eriksson

Skapad:2014-08-26 11:58:00

Vi inbjuder till en mängd olika mötesplatser med gemenskap i fokus. Det finns något för alla! Öppen verksamhet, körer, stickcafé, sopplunch, bibelsamtal, minior och junior. Nytt för hösten! Barnkör i Grebo och Mellanmålsgruppen - en grupp för äldre juniorer.

Läs mer om Välkommen till oss!

 

 

_________________________________________________________________________________________

Skapad:2014-09-15 11:46:00

Hur uttalar man å, ä och ö? Gemenskap och språkträning på Stallet.

Läs mer om Språkcafé

 _________________________________________________________________________________________ 

Skapad:2014-09-15 12:07:00

Succé för nya barnkören i Grebo! Församlingens stora körverksamhet har utökats med en barnkör i Grebo.

Läs mer om Barnkörer
Skapad:2010-10-12 11:50:00

I Åtvids församling finns ett tiotal körer, allt från barnkör för sju- till elvaåringar till Klockarängskören för daglediga vuxna, alla under ledning av kunniga och entusiastiska ledare. Nya körsångare är alltid välkomna!

Läs mer om Församlingens körer

 

Foto: okänd

Skapad:2010-10-12 16:30:00

I Åtvids församling fokuserar vi på gudstjänstutveckling. En del i detta arbete är våra gudstjänstgrupper. Ta chansen och var med du också! Du behövs!

Läs mer om Gudstjänstgrupper

 _________________________________________________________________________________________

Skapad:2014-09-03 10:26:00

Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild av de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta? Och dessutom - de har kul under tiden.

Läs mer om Bibeläventyret i skolan
Skapad:2014-02-19 13:30:00

I Svenska kyrkans app Kyrkguide hittar din närmaste kyrka, aktuellt kalendarium och kartor med över 3 000 kyrkor runt om i landet.

Appen är gratis och finns för iPhone och Android. 

Läs mer om och ladda ned appen Kyrkguide >>

_________________________________________________________________________________________

Foto: IKON

Skapad:2014-08-18 09:14:00

Från och med den 1 augusti 2014 har Svenska kyrkans internationella arbete nytt nummer för sms-gåvor: 729 05

Läs mer om Nytt nummer för sms-gåvor: 729 05

 ________________________________________________________________________________________

Skapad:2014-02-12 13:51:00

Gyllene regeln, nattvard och treenighet. Det finns många ord inom kyrkan som inte används inom andra områden. Svenska kyrkan i Skövde har satt ihop en ”kyrkisk” ordlista för dig som vill veta mer.

Till den kyrkisk-svenska ordlistan >>

Dagens bibelord

 _________________________________________________________________________________________

Svenska kyrkan på twitter!


Kontakta oss

Skapad: 2013-11-14 14:23:00
Telefon:

0120-299 30

Telefontid: Måndag-onsdag samt fredagar 10-12; torsdagar 13-15. 

Åtvids församling

Besöksadress:
Kammarbovägen 1
59741 Åtvidaberg
Postadress:
Box 165
59724 Åtvidaberg
E-post:
Telefon:
+46(120)29930
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ atvidsforsamling
Våra kyrkor:

Lista kalenderhändelser

Mässa L Svensson R Eriksson AL
2014-10-26 kl: 11:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Gudstjänst,Scoutinvigning L Svensson R Eriksson AL
2014-10-26 kl: 16:00
Björsäters kyrka
Mer information
10-fika
2014-10-28 kl: 10:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Middagsbön i Andaktsrummet
2014-10-28 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information

2014-10-28 kl: 18:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Samtal inför söndagens mässa.
2014-10-28 kl: 18:30
Åtvids församlingsgård
Mer information
Middagsbön i Andaktsrummet
2014-10-29 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Sopplunch
2014-10-29 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Mässa Östergården, C-I F RE
2014-10-29 kl: 15:00
Östergården
Mer information
Morgonmässa LC Elisabeth R Carin R KR CTW
2014-10-30 kl: 08:30
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Middagsbön i Andaktsrummet
2014-10-30 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Minnesgudstjänst L Cederholm R Eriksson ER Kyrkokö
2014-10-31 kl: 19:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Minnesgudstjänst L Svensson K Rehnholm AL
2014-10-31 kl: 19:00
Yxnerums kyrka
Mer information
Andakt,Gravkap.L Cederholm R Eriksson CTW
2014-10-31 kl: 20:30
Åtvids gravkapell
Mer information
Minnesgudstjänst L Cederholm R Eriksson ER
2014-11-01 kl: 16:00
Gärdserums kyrka
Mer information
Minnesgudstjänst L Svensson C Edoff AN
2014-11-01 kl: 16:00
Björsäters kyrka
Mer information
Minnesgudstjänst L Svensson C Edoff CTW
2014-11-01 kl: 18:30
Grebo kyrka
Mer information
Mässa E Eriksson K Rehnholm AN
2014-11-02 kl: 11:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Minnesgudstjänst KH R Eriksson CTW
2014-11-02 kl: 16:00
Hannäs kyrka
Mer information
Minnesgudstjänst KH K Rehnholm AN
2014-11-02 kl: 18:00
Värna kyrka
Mer information
1 2 3 
 
 
 

Nittonde söndagen efter trefaldighet
Tema
Trons kraft

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Josua kapitel 2, vers 1 - 15
Från Shittim sände Josua, Nuns son, ut två män som spejare med uppdrag att se närmare på landet och på Jeriko. De gav sig i väg och kom till en sköka som hette Rachav och låg över i hennes hus. Men när Jerikos kung fick reda på att israelitiska män hade kommit om natten för att utforska landet sände han bud till Rachav: ”Skicka ut männen som kom till ditt hus, de är här för att utforska landet.” Kvinnan gömde de båda männen och svarade: ”Visst kom de hit till mig, men inte vet jag var de var ifrån. När det blev mörkt och porten skulle stängas gick de ut, men jag vet inte vart de gick. Fort efter dem, så hinner ni ifatt dem.” I själva verket hade hon fört männen upp på taket och dolt dem under linhalmen hon hade utbredd där. Kungens män tog upp jakten i riktning mot Jordan, åt vadställena till, och när förföljarna var ute stängdes porten. Innan männen lagt sig att sova gick Rachav upp till dem på taket. Hon sade: ”Jag vet att Herren har gett landet åt er, skräck för er har fallit över oss, och modet sviker alla som bor i landet. Vi har ju hört hur Herren lät Sävhavets vatten torka bort inför er när ni drog ut ur Egypten och hur ni gjorde med de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, Sichon och Og, som ni vigde åt förintelse. När vi fick höra det rann vårt mod bort, och vi kände oss maktlösa inför er. Ty Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Men nu har jag visat godhet mot er, så svär vid Herren att ni skall visa godhet mot min familj. Ge mig ett tecken på er trohet: låt min far, min mor, mina bröder och systrar och alla deras anhöriga behålla livet och slippa dö.” Männen svarade: ”Vi borgar för er med våra liv, men du får inte förråda oss! När Herren ger oss landet skall vi visa dig godhet och trohet.” Hon firade ner männen från fönstret med ett rep, ty hennes hus låg i stadsmuren, hon bodde inne i själva muren.

Epistel
Till hebreerna kapitel 11, vers 29 - 33
I tro tågade folket genom Röda havet som på torra land, men när egypterna försökte dränktes de. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i sju dagar. Genom tron undgick skökan Rachav att dödas tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon hade tagit emot spejarna som vänner. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag skall kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap,

Evangelium
Evangeliet enligt Markus kapitel 2, vers 1 - 12
Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: ”Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bädd och gå hem.” Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: ”Aldrig har vi sett något sådant!”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 73, vers 23 - 26
Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

 

//