Välkommen till Åtvids församling! En välkomnande gemenskap som präglas av gudsnärvaro, mångfald och växande.

Skapad:2015-08-06 13:31:00

Vi söker en kyrkoherde som är en samlande kraft för församlingsverksamheten och för arbetslaget. Du är en erfaren ledare och chef som ser svårigheter som en utmaning. Du vill utveckla den diakonala verksamheten i församlingen.

Läs mer om Åtvids församling söker en kyrkoherde!

 

 

 

Tornet i februarisol

Åtvids Stora kyrka i februarisol Foto: B Gahm

Skapad:2015-02-16 10:24:00

Äntligen! Det uttrycket sammanfattar nog vad många förtroendevalda, medlemmar och anställda i Åtvids församling känner inför det faktum att beslutet om Åtvids Stora kyrkas framtid nu är fattat. En lång och tidvis krokig väg har lett till beslutet att renovera även insidan av det så välkända landmärket i Åtvidaberg.

Läs mer om Stora kyrkans inre renovering
Skapad:2015-04-01 10:37:00

Sedan 1 april är Matti Peroharju tillförordnad kyrkoherde i Åtvids församling.

Läs mer om Nya medarbetare i församlingen

Matti Peroharju

0120-29939

070-5529939

Foto: LWF/IKON

Skapad:2015-04-27 12:53:00

Svenska kyrkan finns på plats i Nepal genom det internationella kyrkliga nätverket ACT-alliansen. Var med och bidra till mat, vatten, filtar, kläder, medicin, tält och psykosocialt stöd. 

Ge ett bidrag via sms, via betalkort eller din internetbank, alternativt via PG 90 01 22-3 eller BG 900-1223 (märk gåvan "NEPAL").​ 

Läs mer om om Svenska kyrkans stöd till Nepal >>
Skapad:2010-10-12 11:50:00

I Åtvids församling finns ett tiotal körer, allt från barnkör för sju- till elvaåringar till Klockarängskören för daglediga vuxna, alla under ledning av kunniga och entusiastiska ledare. Nya körsångare är alltid välkomna!

Läs mer om Sjung i kör!

Foto: Magnus Aronsson

_________________________________________________________________________________________ 

Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Skapad:2010-10-12 16:30:00

I Åtvids församling fokuserar vi på gudstjänstutveckling. En del i detta arbete är våra gudstjänstgrupper. Ta chansen och var med du också! Du behövs!

Läs mer om Gudstjänstgrupper

 _________________________________________________________________________________________

Skapad:2014-09-03 10:26:00

Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild av de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta? Och dessutom - de har kul under tiden.

Läs mer om Bibeläventyret i skolan
Skapad:2014-02-19 13:30:00

I Svenska kyrkans app Kyrkguide hittar din närmaste kyrka, aktuellt kalendarium och kartor med över 3 000 kyrkor runt om i landet.

Appen är gratis och finns för iPhone och Android. 

Läs mer om och ladda ned appen Kyrkguide >>
Prästvigning 2015

Prästvigning 2015 Foto: Emanuel Eriksson

Skapad:2015-01-25 10:54:00

Den 25 januari 2015 vigdes tre män och tre kvinnor till präster i Linköpings stift. Vigningsgudstjänsten hölls i Linköpings domkyrka under ledning av biskop Martin Modéus.

Läs mer om Linköpings stift har fått sex nya präster

_________________________________________________________________________________________

Foto: IKON

Skapad:2014-08-18 09:14:00

Från och med den 1 augusti 2014 har Svenska kyrkans internationella arbete nytt nummer för sms-gåvor: 729 05

Läs mer om Nytt nummer för sms-gåvor: 729 05

 ________________________________________________________________________________________

I den kyrkiska ordlistan kan du bland annat läsa om konfirmationen.

I den kyrkiska ordlistan kan du bland annat läsa om konfirmationen.

Skapad:2014-02-12 13:51:00

Gyllene regeln, nattvard och treenighet. Det finns många ord inom kyrkan som inte används någon annanstans. Red ut begreppen i den "kyrkiska" ordlistan.

Till den kyrkiska ordlistan >>

Dagens bibelord

 _________________________________________________________________________________________

Svenska kyrkan på twitter!


lar

Kontakta oss

Skapad: 2013-11-14 14:23:00
Telefon:

0120-299 30

Telefontid: Måndag-onsdag samt fredagar 10-12; torsdagar 13-15. 

Åtvids församling

Besöksadress:
Kammarbovägen 1
59731 Åtvidaberg
Postadress:
Box 165
59724 Åtvidaberg
E-post:
Telefon:
+46(120)29930
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/
atvidsforsamling
Våra kyrkor:

Lista kalenderhändelser

Mässa L Svensson A Abelson ER
2015-08-30 kl: 11:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Mässa L Svensson A Abelson ER
2015-08-30 kl: 18:00
Björsäters kyrka
Mer information
Småbarnsgrupp ÅH
2015-08-31 kl: 09:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Öppen förskola 0-6 år ÅH
2015-08-31 kl: 13:30
Björsäters församlingshem
Mer information
Öppen förskola 0-6 år ÅH
2015-09-01 kl: 09:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Stickcafé
2015-09-01 kl: 18:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Middagsbön i andaktsrummet
2015-09-02 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Sopplunch
2015-09-02 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Gudstjänst Östergården Matti Peroharju R Eriksson
2015-09-02 kl: 15:00
Östergården
Mer information
Morgonmässa Matti Peroharju Reine Eriksson JW
2015-09-03 kl: 08:30
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Kom med ut i Guds fria natur - Botorp, Djupgällen
2015-09-05 kl: 09:00
Övriga platser
Mer information
Helgmålsbön L Cederholm, C Edoff JW
2015-09-05 kl: 18:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Ekumenisk Mässa L Cederholm R Eriksson JW
2015-09-06 kl: 11:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Gudstjänst, Evas café L Svensson R Eriksson
2015-09-06 kl: 14:00
Övriga platser
Mer information
Mässa L Cederholm C Edoff JW
2015-09-06 kl: 16:00
Gärdserums kyrka
Mer information
Småbarnsgrupp ÅH
2015-09-07 kl: 09:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Öppen förskola 0-6 år ÅH
2015-09-07 kl: 13:30
Björsäters församlingshem
Mer information
Öppen förskola 0-6 år ÅH
2015-09-08 kl: 09:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Middagsbön i andaktsrummet
2015-09-09 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Sopplunch, Lilla salen
2015-09-09 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
1 2 
 
 
 

Trettonde söndagen efter trefaldighet - diakonins dag
Tema
Medmänniskan

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Moseboken kapitel 4, vers 8 - 12
Kain sade till sin bror Abel: ”Kom med ut på fälten.” Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?” Herren sade: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad skall du vara, bannlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod, som du har utgjutit. Om du odlar marken skall den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös skall du vara på jorden.”

Epistel
Johannes första brev kapitel 4, vers 7 - 10
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 10, vers 23 - 37
Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: ”Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.” En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” Han svarade: 'Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.' Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 103, vers 1 - 6
Av David. Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.

 

//