Välkommen till Åtvids församling! En välkomnande gemenskap som präglas av gudsnärvaro, mångfald och växande.

Generationscykel

Generationscykel Foto: Elisabeth Eriksson

Skapad:2014-08-26 11:58:00

Vi inbjuder till en mängd olika mötesplatser med gemenskap i fokus. Det finns något för alla! Öppen verksamhet, körer, stickcafé, sopplunch, bibelsamtal, minior och junior. Nytt för hösten! Barnkör i Grebo och Mellanmålsgruppen - en grupp för äldre juniorer.

Läs mer om Välkommen till oss!
Skapad:2014-09-16 08:44:00

Kom till Åtvids församlingsgård och förmiddagsfika här!

Läs mer om 10-fika
Skapad:2014-08-26 11:48:00

Du är välkommen! Till stiftsfesten i Vadstena är alla välkomna. Det blir en dag för hela familjen, ung som gammal. Alla är välkomna, oavsett om du är aktiv i Svenska kyrkan eller inte. Församlingsbor, förtroendevalda, personal, frivilligarbetare, ja alla är välkomna!

Läs mer om Biskop Martin Modéus bjuder in till stiftsfest.

_________________________________________________________________________________________

Skapad:2014-09-15 11:46:00

Hur uttalar man å, ä och ö? Gemenskap och språkträning på Stallet.

Läs mer om Språkcafé

 _________________________________________________________________________________________ 

Skapad:2014-09-15 12:07:00

Succé för nya barnkören i Grebo! Församlingens stora körverksamhet har utökats med en barnkör i Grebo.

Läs mer om Barnkörer
Skapad:2010-10-12 11:50:00

I Åtvids församling finns ett tiotal körer, allt från barnkör för sju- till elvaåringar till Klockarängskören för daglediga vuxna, alla under ledning av kunniga och entusiastiska ledare. Nya körsångare är alltid välkomna!

Läs mer om Församlingens körer

 

Foto: okänd

Skapad:2010-10-12 16:30:00

I Åtvids församling fokuserar vi på gudstjänstutveckling. En del i detta arbete är våra gudstjänstgrupper. Ta chansen och var med du också! Du behövs!

Läs mer om Gudstjänstgrupper

 _________________________________________________________________________________________

Skapad:2014-09-03 10:26:00

Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild av de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta? Och dessutom - de har kul under tiden.

Läs mer om Bibeläventyret i skolan
Skapad:2014-02-19 13:30:00

I Svenska kyrkans app Kyrkguide hittar din närmaste kyrka, aktuellt kalendarium och kartor med över 3 000 kyrkor runt om i landet.

Appen är gratis och finns för iPhone och Android. 

Läs mer om och ladda ned appen Kyrkguide >>

_________________________________________________________________________________________

Foto: IKON

Skapad:2014-08-18 09:14:00

Från och med den 1 augusti 2014 har Svenska kyrkans internationella arbete nytt nummer för sms-gåvor: 729 05

Läs mer om Nytt nummer för sms-gåvor: 729 05

 ________________________________________________________________________________________

Skapad:2014-02-12 13:51:00

Gyllene regeln, nattvard och treenighet. Det finns många ord inom kyrkan som inte används inom andra områden. Svenska kyrkan i Skövde har satt ihop en ”kyrkisk” ordlista för dig som vill veta mer.

Till den kyrkisk-svenska ordlistan >>

Dagens bibelord

 _________________________________________________________________________________________

Svenska kyrkan på twitter!


Kontakta oss

Skapad: 2013-11-14 14:23:00
Telefon:

0120-299 30

Telefontid: Måndag-onsdag samt fredagar 10-12; torsdagar 13-15. 

Åtvids församling

Besöksadress:
Kammarbovägen 1
59741 Åtvidaberg
Postadress:
Box 165
59724 Åtvidaberg
E-post:
Telefon:
+46(120)29930
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ atvidsforsamling
Våra kyrkor:

Lista kalenderhändelser

Öppen Förskola
2014-09-17 kl: 09:00
Grebo kyrka
Mer information
Middagsbön i Andaktsrummet
2014-09-17 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Sopplunch
2014-09-17 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Gudstjänst Östergården CIF KR
2014-09-17 kl: 15:00
Östergården
Mer information
Morgonmässa EE Kristina O RE CTW
2014-09-18 kl: 08:30
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Middagsbön i Andaktsrummet
2014-09-18 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Helgmålsbön Lise-Lotte Andersson C Edoff CTW
2014-09-20 kl: 18:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Gudstjänst E Gruvebäck C Edoff CTW
2014-09-21 kl: 11:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Småbarnsgrupp
2014-09-22 kl: 09:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Öppen Förskola 0-6 år
2014-09-23 kl: 09:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
10-fika
2014-09-23 kl: 10:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Middagsbön i Andaktsrummet
2014-09-23 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Mellanmål
2014-09-23 kl: 16:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Veckomässa EE
2014-09-23 kl: 18:30
Åtvids församlingsgård
Mer information
Öppen Förskola
2014-09-24 kl: 09:00
Grebo kyrka
Mer information
Middagsbön i Andaktsrummet
2014-09-24 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Sopplunch
2014-09-24 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Mässa Koppargården, C-I F KR
2014-09-24 kl: 15:15
Koppargården
Mer information
Morgonmässa LS Eva RE CTW
2014-09-25 kl: 08:30
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Middagsbön i Andaktsrummet
2014-09-25 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
1 2 3 
 
 
 
Skapad:2011-12-20 12:40:00

Vill du ha kontakt med någon i församlingen? Behöver du någon att prata med eller undrar du över något? Då är du välkommen att ringa någon av våra präster.

Läs mer om Själavård och enskilt samtal

Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Tema
Enheten i Kristus

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Amos kapitel 9, vers 11 - 15
Den dagen skall jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rämnorna och resa upp det som rasat, bygga upp den som i forna dagar, så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren, som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår, då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då skall jag vända ödet för mitt folk Israel. De skall bygga upp förstörda städer och bo i dem, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras egen mark, och de skall aldrig mera ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren, din Gud.

Epistel
Till de kristna i Korinth kapitel 1, vers 10 - 13
Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: ”Jag hör till Paulus”, eller ”Jag hör till Apollos”, eller ”Jag hör till Kefas”, eller ”Jag hör till Kristus”. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes?

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 17, vers 18 - 23
Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 95, vers 1 - 7
Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.

 

//