Välkommen till Åtvids församling! En välkomnande gemenskap som präglas av gudsnärvaro, mångfald och växande.

Foto: Alex Wernholm

Skapad:2014-11-25 09:21:00

Fira jul med musik. Nu är det dags att boka in årets julkonserter.

Läs mer om Julkonserter
Skapad:2014-12-15 09:15:00

Ja, traditionen fortsätter även i år. Fredrik Åkrans minnesfond och Åtvids församling bjuder in till julfirande i Åtvids församlingsgård på julafton.

Läs mer om Traditionsenligt julfirande

 

 

Skapad:2014-12-19 08:23:00

Vi firar jul i hela församliingen med gudstjänster i alla våra vackra kyrkor. Vi ses!

Läs mer om Julen är bäst i kyrkan

Foto: Mats A Sverker

Skapad:2014-12-19 09:23:00

Är julklappar en plåga eller en gåva? Först ska man hitta på vad man ska ge, sedan ska man hitta dem, sedan ska man bära hem dem och sedan ska man bära tillbaka dem för att byta dem. Läs biskop Martin Modéus julbetraktelse.

Läs mer om Julklappar på gott och ont

 

_________________________________________________________________________________________

Skapad:2014-09-15 11:46:00

Hur uttalar man å, ä och ö? Gemenskap och språkträning på Stallet.

Läs mer om Språkcafé

 _________________________________________________________________________________________ 

Skapad:2010-10-12 11:50:00

I Åtvids församling finns ett tiotal körer, allt från barnkör för sju- till elvaåringar till Klockarängskören för daglediga vuxna, alla under ledning av kunniga och entusiastiska ledare. Nya körsångare är alltid välkomna!

Läs mer om Sjung i kör!

Foto: Magnus Aronsson

Generationscykel

Generationscykel Foto: Elisabeth Eriksson

Skapad:2014-08-26 11:58:00

Vi inbjuder till en mängd olika mötesplatser med gemenskap i fokus. Det finns något för alla! Öppen verksamhet, körer, stickcafé, sopplunch, bibelsamtal, minior och junior.

Läs mer om Välkommen till oss!
Skapad:2010-10-12 16:30:00

I Åtvids församling fokuserar vi på gudstjänstutveckling. En del i detta arbete är våra gudstjänstgrupper. Ta chansen och var med du också! Du behövs!

Läs mer om Gudstjänstgrupper

 _________________________________________________________________________________________

Skapad:2014-09-03 10:26:00

Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild av de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta? Och dessutom - de har kul under tiden.

Läs mer om Bibeläventyret i skolan
Skapad:2014-02-19 13:30:00

I Svenska kyrkans app Kyrkguide hittar din närmaste kyrka, aktuellt kalendarium och kartor med över 3 000 kyrkor runt om i landet.

Appen är gratis och finns för iPhone och Android. 

Läs mer om och ladda ned appen Kyrkguide >>

_________________________________________________________________________________________

Foto: IKON

Skapad:2014-08-18 09:14:00

Från och med den 1 augusti 2014 har Svenska kyrkans internationella arbete nytt nummer för sms-gåvor: 729 05

Läs mer om Nytt nummer för sms-gåvor: 729 05

 ________________________________________________________________________________________

I den kyrkiska ordlistan kan du bland annat läsa om konfirmationen.

I den kyrkiska ordlistan kan du bland annat läsa om konfirmationen.

Skapad:2014-02-12 13:51:00

Gyllene regeln, nattvard och treenighet. Det finns många ord inom kyrkan som inte används någon annanstans. Red ut begreppen i den "kyrkiska" ordlistan.

Till den kyrkiska ordlistan >>

Dagens bibelord

 _________________________________________________________________________________________

Svenska kyrkan på twitter!


Kontakta oss

Skapad: 2013-11-14 14:23:00
Telefon:

0120-299 30

Telefontid: Måndag-onsdag samt fredagar 10-12; torsdagar 13-15. 

Åtvids församling

Lista kalenderhändelser

Samling kring krubban E Eriksson R Eriksson AL
2014-12-24 kl: 10:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Samling kring krubban L Cederholm C Edoff KO
2014-12-24 kl: 10:00
Björsäters kyrka
Mer information
Julbön E Eriksson R Eriksson AL
2014-12-24 kl: 16:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Midnattsgudstjänst C-I Facks C Edoff BF
2014-12-24 kl: 23:30
Mer information
Midnattsmässa, Kammarkör L Svensson R Eriksson AL
2014-12-24 kl: 23:30
Mer information
Julotta E Eriksson Rebecca Johansson BMN
2014-12-25 kl: 06:00
Gärdserums kyrka
Mer information
Julotta L Svensson A Ekström KO
2014-12-25 kl: 06:00
Yxnerums kyrka
Mer information
Julotta E Eriksson A Abelson Gunnel
2014-12-25 kl: 08:00
Värna kyrka
Mer information
Julgudstjänst, Kör L Cederholm R Eriksson AN
2014-12-26 kl: 18:00
Hannäs kyrka
Mer information
Julkonsert Camilla Tilling, C-I FacksC Edoff ER+AL
2014-12-26 kl: 18:00
Björsäters kyrka
Mer information
Mässa E Eriksson C Edoff AN
2014-12-28 kl: 11:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Nyårsbön L Cederholm K Rehnholm CTW
2014-12-31 kl: 16:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Nyårsbön L Cederholm C Edoff ER
2014-12-31 kl: 17:30
Gärdserums kyrka
Mer information
Ekumenisk mässa L Svensson R Eriksson ER
2015-01-01 kl: 18:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Julgudstjänst L-E Lindström K Rehnholm KO
2015-01-04 kl: 11:00
Björsäters kyrka
Mer information
Församlingsmässa L-E Lindström E Eriksson AN
2015-01-06 kl: 11:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Mässa L-E Lindström R Eriksson CTW
2015-01-11 kl: 11:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
 
 
 

Julnatten


På juldagen placerar vi Jesusbarnet i krubban, som symbol för hans födelse under julnatten. Men det är egentligen inte bara en födelsedag vi firar. Juldagen påminner om det fantastiska att Gud i Jesus kom till jorden som en av oss – blev människa för oss.

Tema
Den Heliga natten

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vita och röda blomor  och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jesaja kapitel 9, vers 1 - 7
Men natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

Epistel
Till hebreerna kapitel 1, vers 1 - 6
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: 'Du är min son,' 'jag har fött dig i dag' , Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: 'Alla Guds änglar skall hylla honom.'

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 2, vers 1 - 20
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 108, vers 2 - 7
Mitt hjärta är redo, Gud, jag vill sjunga och spela. Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra, jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla folk. Ty högre än himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet. Visa din höghet i himlen, o Gud, och din härlighet över hela jorden! Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig, så att de som du älskar blir räddade!

 

//