Välkommen till Åtvids församling! En välkomnande gemenskap som präglas av gudsnärvaro, mångfald och växande.

Tornet i februarisol

Åtvids Stora kyrka i februarisol Foto: B Gahm

Skapad:2015-02-16 10:24:00

Äntligen! Det uttrycket sammanfattar nog vad många förtroendevalda, medlemmar och anställda i Åtvids församling känner inför det faktum att beslutet om Åtvids Stora kyrkas framtid nu är fattat. En lång och tidvis krokig väg har lett till beslutet att renovera även insidan av det så välkända landmärket i Åtvidaberg.

Läs mer om Stora kyrkans inre renovering

Foto: Elisabeth Eriksson

Skapad:2015-02-04 14:36:00

Sedan slutet av januari arbetar Lotta Damm i Åtvids församling. Hon är präst och ska arbeta här under ett och ett halvt år. Lotta har titeln pastorsadjunkt. Så kallas den första tjänst man får efter sin prästvigning. En längre presentation av Lotta kommer i slutet av februari.

Läs mer om Ny präst i Åtvids församling
Skapad:2015-01-20 10:22:00

Prästen Linda Cederholm utmanar dig att prioritera annorlunda under fastan. Vågar du vara med?

Läs mer om Antar du utmaningen?
Skapad:2010-10-12 11:50:00

I Åtvids församling finns ett tiotal körer, allt från barnkör för sju- till elvaåringar till Klockarängskören för daglediga vuxna, alla under ledning av kunniga och entusiastiska ledare. Nya körsångare är alltid välkomna!

Läs mer om Sjung i kör!

Foto: Magnus Aronsson

_________________________________________________________________________________________ 

Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Skapad:2010-10-12 16:30:00

I Åtvids församling fokuserar vi på gudstjänstutveckling. En del i detta arbete är våra gudstjänstgrupper. Ta chansen och var med du också! Du behövs!

Läs mer om Gudstjänstgrupper

 _________________________________________________________________________________________

Skapad:2014-09-03 10:26:00

Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild av de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta? Och dessutom - de har kul under tiden.

Läs mer om Bibeläventyret i skolan
Skapad:2014-02-19 13:30:00

I Svenska kyrkans app Kyrkguide hittar din närmaste kyrka, aktuellt kalendarium och kartor med över 3 000 kyrkor runt om i landet.

Appen är gratis och finns för iPhone och Android. 

Läs mer om och ladda ned appen Kyrkguide >>

_________________________________________________________________________________________

Foto: IKON

Skapad:2014-08-18 09:14:00

Från och med den 1 augusti 2014 har Svenska kyrkans internationella arbete nytt nummer för sms-gåvor: 729 05

Läs mer om Nytt nummer för sms-gåvor: 729 05

 ________________________________________________________________________________________

I den kyrkiska ordlistan kan du bland annat läsa om konfirmationen.

I den kyrkiska ordlistan kan du bland annat läsa om konfirmationen.

Skapad:2014-02-12 13:51:00

Gyllene regeln, nattvard och treenighet. Det finns många ord inom kyrkan som inte används någon annanstans. Red ut begreppen i den "kyrkiska" ordlistan.

Till den kyrkiska ordlistan >>

Dagens bibelord

 _________________________________________________________________________________________

Svenska kyrkan på twitter!


Kontakta oss

Skapad: 2013-11-14 14:23:00
Telefon:

0120-299 30

Telefontid: Måndag-onsdag samt fredagar 10-12; torsdagar 13-15. 

Åtvids församling

Lista kalenderhändelser

Mässa E Eriksson C Edoff KO
2015-03-01 kl: 11:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Gudstjänst L-E Lindström C Edoff KO
2015-03-01 kl: 16:00
Gärdserums kyrka
Mer information
Småbarnsgrupp
2015-03-02 kl: 09:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Öppen förskola 0-6 år
2015-03-02 kl: 13:30
Björsäters församlingshem
Mer information
Öppen förskola 0-6 år
2015-03-03 kl: 09:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Morgonbön i Andaktsrummet
2015-03-03 kl: 09:30
Åtvids församlingsgård
Mer information
10-fika
2015-03-03 kl: 10:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Stickcafé
2015-03-03 kl: 18:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Veckomässa
2015-03-03 kl: 18:30
Mer information
Öppen förskola 0-6 år tom. 11.00
2015-03-04 kl: 09:00
Grebo kyrka
Mer information
Morgonbön i Andaktsrummet
2015-03-04 kl: 09:30
Åtvids församlingsgård
Mer information
Middagsbön i Andaktsrummet
2015-03-04 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Sopplunch
2015-03-04 kl: 12:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Mässa Östergården L Svensson K Rehnholm
2015-03-04 kl: 15:00
Östergården
Mer information
Morgonmässa E Eriksson K Rehnholm IK
2015-03-05 kl: 08:30
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Musikgudstjänst Stabat Mater L Svensson C Edoff IK
2015-03-07 kl: 18:00
Björsäters kyrka
Mer information
Mässa L Damm A Abelson IK
2015-03-08 kl: 11:00
Åtvids Gamla kyrka
Mer information
Familjegudstjänst L Svensson A Abelson IK
2015-03-08 kl: 16:00
Grebo kyrka
Mer information
Småbarnsgrupp
2015-03-09 kl: 09:00
Åtvids församlingsgård
Mer information
Öppen förskola 0-6 år
2015-03-09 kl: 13:30
Björsäters församlingshem
Mer information
1 2 3 
 
 
 

Andra söndagen i fastan


Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema
Den kämpande tron

Liturgisk färg
Violett eller blå

Altardekoration
På altaret ställer vi violetta blommor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Moseboken kapitel 32, vers 22 - 31
Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” — ”Jakob”, svarade han. Då sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.” Jakob bad honom: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du mig om mitt namn?” Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ”ty”, sade han, ”jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv”. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft.

Epistel
Till de kristna i Korinth kapitel 6, vers 1 - 10
Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: 'Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.' Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen, jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt.

Evangelium
Evangeliet enligt Matteus kapitel 15, vers 21 - 28
Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” — ”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 130, vers 1 - 8
En vallfartssång. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han skall befria Israel från alla synder.

 

//