Foto: Linda May Dahlström

Killingmyr våtmark är invigd

I en tid då Gotland under de senaste åren upplevt vattenbrist satsar Prästlönetillgångar i Visby stift för första gången på att anlägga våtmark. Stiftet har på initiativ av två lokala markägare och i samarbete med Länsstyrelsen på Gotland anlagt en ny våtmark, Killingmyr vid Rings i Hejnum. Syftet är att öka tillskottet till grundvattnet i närliggande Tingstäde träsk samt att öka den biologiska mångfalden i området.