Foto: Lars Andersson

Scener ur Byarums kyrka

När Byarums kyrka restaurerades och byggdes ut passade pastoratet på att dokumentera det hela i en film. Förutom att filmen är ett stycke lokalhistoria är den även tänkt att vara till hjälp för andra församlingar som har kyrkor med renoveringsbehov.

Filmen är gjord med avsikt att vara en sorts instruktionsfilm. Vi hoppas att det kan vara till glädje för andra att se hur någon annan löst en liknande situation. Vi har kanske inte hittat de allra bästa svaren på allt, men det kan ändå vara till hjälp att se hur andra har tänkt

Lars Andersson, kyrkogårds- och fastighetsföreståndare

Ur Kyrkans Tidning nr 48, 2019

Det var på arbetsgivarorganisationens fastighetsdagar i Stockholm för ett par år sedan som idén kläcktes. Pastoratets kyrkogårds- och fastighetsföreståndare Lars Andersson och kyrkorådets ordförande Mats Bergman satt i Maria Magdalena kyrka och tittade på filmklipp på storbild i kyrkan, som dokumenterat den stora renovering som genomförts där.
– Av spontanitet tittade vi på varandra i bänken och sa att detta måste vi också genomföra, berättar Lars Andersson.

Pastoratet stod inför en stor restaurering och utbyggnad av Byarums kyrka. I januari 2018 stängdes kyrkan för en interiör restaurering och tillbyggnad av kök, toalett, pentry och samlingsrum.

– Det är ganska ovanligt att bygga ut en så pass stor kyrka, tvärtom pratar vi ju mycket om att minska fastighetsbestånd och lokalyta. Men vi utmanar lite genom att vi har behov av ett stort kyrkorum ibland och valde därför den här lösningen, berättar Lars Andersson.

I december i fjol stod kyrkan färdig. Pastoratet anlitade fotografen Mattias Bokinge, som bor i trakten, och han följde projektet från början till slut under hela året. Bokinge har även levererat omkring 4 000 bilder från projektet. Totalt 70 timmars filmmaterial klipptes ner till en film på cirka 45 minuter, tonsatt med för filmen specialskriven musik av Magnus Erlandsson. Filmen, som fått titeln Byarums kyrka, i tiden för framtiden, premiärvisades nu i oktober på storbildsskärm i kyrkan för en publik på 130 personer.

– Filmen har blivit väldigt uppskattad här i bygden. Även museer och länsstyrelsen har varit positiva. Vi har även skrivit och lagt ut bilder på hemsidan, men den rörliga bilden och musiken tillför en extra dimension, tycker Lars Andersson.

Filmen är till stor del finansierad av KAE-medel. Det finns möjlighet att söka KAE-medel för informationsinsatser som bidrar till att tillgängliggöra och förmedla kunskap om de kyrkliga kulturminnena.
– Vi kontaktade stiftet och berättade om våra planer på att göra en film och det mottogs väldigt positivt. Vi sökte och blev beviljade medel för detta, berättar Lars Andersson.

Förutom att filmen är en dokumentation är den även tänkt att användas av andra församlingar som planerar att restaurera en kyrka.
– Filmen är gjord med avsikt att vara en sorts instruktionsfilm. Vi hoppas att det kan vara till glädje för andra att se hur någon annan löst en liknande situation. Vi har kanske inte hittat de allra bästa svaren på allt, men det kan ändå vara till hjälp att se hur andra har tänkt, säger Lars Andersson.

Filmen inleds med en kort historik över kyrkan, där man låtit sy upp tidstypiska kläder och filmat vid klosterruinen i Nydala för att skildra kyrkans historia som kloster under en kort tidsperiod. Filmen är uppdelad i olika kapitel med intervjuer och berättelser och olika nedslag under resans gång. Det finns separata kapitel för exempelvis el och va-frågor.

Förhoppningen är att filmen ska kunna göras tillgänglig för fler framöver. Vid intresse, ta kontakt med Lars Andersson eller stiftsantikvarie Maria Brynielsson.

Charlotte Granrot Frenberg

Artiklar från Växjö stifts sida i Kyrkans Tidning