Retreat

Långfredagen den 29 mars i Träslövs kyrka kl. 13-19

En eftermiddag för dig som vill lägga undan mobilen för en stund och bara vara i tystnad och stillhet.  Det kommer finnas möjlighet att måla, läsa, ta en promenad och för den som vill, samtala enskilt med präst eller diakon. Förstärkt fika kommer att serveras under dagen och vi avslutar med en gudstjänst kl . 18. 

13.00 Start med introduktion till dagen och presentation av program och aktiviteter/stationer

ca 14.00 Aktiviteter genomförs under tystnad och möjlighet till enskilt samtal finns

15.00 Fika finns tillgängligt

15.15 Musikmeditation med läsningar

15.45 Forts aktiviteter under tystnad och möjlighet till enskilt samtal

17.30 Fika (fralla, kaffe, te) Tystnaden bryts

18.00 Långfredagsgudstjänst

Anmälan görs till Församlingsexpeditionen 0340-20 10 30 eller via mail: traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen!