Påsk i Träslövs församling

Gudstjänster i påskveckan

Träslövsläge kyrka

Måndag 24 mars 19.00 Passionsgudstjänst, präst Kalle Svensson.

Tisdag 25 mars 19.00 Passionsgudstjänst, präst Kalle Svensson.

Onsdag 26 mars 19.00 Passionsgudstjänst, präst Kalle Svensson.

Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa, präst Kalle Svensson.

Långfredagen 10.00 Gudstjänst, kyrkokören medverkar, präst Ola Bjervås.

Påskdagen 10.00 Sammanlyst Högmässa, med solist Susanna Nilsson samt Pierre Torwald, trumpet, präst Kalle Svensson.

Påskdagen 10.00 Kids churce (söndagsskola) med Johanna Törnqvist.

 

Träslövs kyrka

Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa, präst Ola Bjervås.

Långfredagen 13.00 Retreat. 

Långfredagen 18.00 Gudstjänst, präst Jacob Stille.

Påskafton 22.30 Påsknattsmässa, präst Jacob Stille.

 

Sammanlyst Ekumenisk mässa i Varbergs kyrka

Annandag påsk 11.00

"Möt den uppståndne"

Thomas Karlsson (sjukhuskyrkan) celebrant
Stefan Risenfors (Varbergs församling) predikant
Gunhild Ringberg med flera (Equmeniakyrkan) förbön 
Fader Björn Göransson (katolska kyrkan) textläsare
Musiker från Varbergs kyrkor