Foto: pixabay.com

Bikt

Bikt är en möjlighet att tillsammans med en präst lägga fram inför Gud det man vill be om förlåtelse för och bli förlåten.

 Bikten är en handling som många inte känner till finns även inom Svenska kyrkan. Känner du att du skulle vilja prata mer om detta, eller om du redan vet att du vill bikta dig, ta kontakt med någon av våra präster. I bikten råder absolut tystnadsplikt.

 

Fredric Svensäter, Kyrkoherde, tel. 033-16 96 04
fredric.svensater@svenskakyrkan.se

Carina Tretow, präst, tel. 033-16 96 05
carina.tretow@svenskakyrkan.se

Magnus Larsson, präst, tel. 033-16 96 02
magnus.larsson@svenskakyrkan.se

Monica Johansson, präst, tel: 033-16 96 01
monica.johansson2@svenskakyrkan.se