Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

MEDLEMSKAP I SVENSKA KYRKAN

Kyrkans breda verksamhet når många, och som medlem bidrar du till den. På den här sidan kan du läsa mer om ditt medlemskap och vad det kan ge dig, och många andra.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

11 goda skäl att vara med i Svenska kyrkan

 1. Kristen tro. Som medlem markerar du först och främst att du tycker att kristen tro är viktigt - förhoppningsvis för dig personligen men också för vårt samhälle i stort.

  • 2. Barn - och ungdomsarbete.  Omfattande verksamhet för de unga i våra församlingar. Allt från öppna grupper och kyrkans barntimmar, till verksamhet och ledarutbildning för ungdomar.
  • 2. Underhåll av kyrkobyggnader. Utan ditt stöd hade vi stått utan våra vackra och ändamålsenliga kyrkor som är en del av vårt kulturarv.
  • 4. Gudstjänst. Vi har mycket att erbjuda vid livets stora högtider så som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vi inbjuder till gudstjänster med musik samt mässa och olika andakter och mycket mer.
  • 5. Diakoni. Att hjälpa våra medmänniskor-stöd arbetet bland handikappade, äldre, arbetslösa, personer med missbruksproblem, utsatta kvinnor och barn, brottsoffer och flyktingar men även den diakonala verksamheten centralt som utförs av Sjukhuskyrkan, Sjömanskyrkan, RIA, Soldathemmet och Fängelsekyrkan. Du bidrar också till att vi kan ha militärpräst, högskolepräst, sjukhuspräst och sjukhusdiakon.
  • 6. Krishantering. Kyrkans personal kan vara en resurs vid olyckor och katastrofer, vi hjälper och stöttar.
  • 7. Själavård. Vi finns som stöd och hjälp för människor vid personliga kriser.
  • 8. Musik. Kyrkans körer är för alla åldrar över hela landet och i kyrkorna hålls konserter av olika slag. 
  • 9. Studiearbete. Konfirmationsläsning, bibelstudier, samtals- och arbetsgrupper är några exempel på studiearbete som bedrivs i församlingarna för både unga och äldre.
  • 10. Internationellt hjälparbete. Solidaritetsarbete i fattiga och krigshärjade länder är en viktig del av kyrkans arbete.
  • 11. SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet) erbjuder mötesplatser i andra länder för turister, au pari-ungdomar och bofasta.

 

 

Vill du bli medlem?

- Tag kontakt med den församling där du bor!

Detta gäller både den som inte tidigare varit medlem och den som vill bli medlem igen. Är du osäker på vilken församlning som gäller i ditt fall så kan du be Svenska kyrkans Informationsservice om hjälp. Vill du att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du som vårdnadhavare den församling där du bor. Är barnet över tolv år ska barnet ge sitt samtycke.

Dopet är huvudvägen in i Svenska kyrkan. Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan. Man kan också bli medlem i avvaktan på dop. Även den som är döpt i ett annat kristet trossamfunds ordning är välkommen att vara med i Svenska kyrkan. Kontakta din församling så får du hjälp med information och blanketter.

Från och med 1 juli 2020 gäller nya regler för anmälan om medlemskap för personer som inte är folkbordförda i Sverige. Från och med det datumet är det Kyrkoherden i den aktuella församlingen som fattar beslut om medlemskap, inte Kyrkostyrelsen som tidigare. Det gäller även för utlandsförsamlingar. Förändringen är ett resultat av ett beslut i kyrkomötet 2019

Den som tagits upp i Svenska kyrkan får ett skriftligt bevis på inträde inom några dagar.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella