Valresultat Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Tidaholm

Här kan du se och läsa om resultatet från de senaste valen till kyrkofullmäktige i Tidaholms pastorat.

Valdeltagandet i Svenska kyrkan Tidaholm

2021: 17,69 %

2017: 21,35 %

Förändring valdeltagande: -3,66 procentenheter

Antal valdistrikt vars röster redovisats: 5 av 5

Antal röstberättigade: 7 597