Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stilla dagar i höst i kontraktet

Välkommen till dagar för kropp och själ!

Under hösten 2019 ordnas Stilla dagar gemensamt i Kållands-Kinne kontrakt: Götene pastorat, Lidköpings församling, Sunnersbergs församling, Sävare församling och Södra Kållands pastorat.

SEPTEMBER

lördag 21 september
En stilla dag med temat ”Tacksamhetens blick”
Dagen tillbringas i tystnad med gemensamma måltider, böner och
avslutande mässa. Det finns möjlighet till enskilda samtal, taktil massage, akvarellmålning, meditation, promenader med mera.
Kostnad: 100 kronor inkl frukost, lunch och fika.
Anmälan: senast måndag 16 september till:
Richard Burén, 070-820 38 81
richard.buren@svenskakyrkan.se
Tid: 09.00-17.00
Plats: Otterstads församlingshem
Ledare: Anita Klasson, Richard Burén och Lisbeth Williamsson

OKTOBER

lördag 5 oktober
En dag i tystnad, med bönesamlingar och möjlighet till enskilt samtal.
Ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Götene pastorat.
Anmälan senast 30 september till:
Veronica Lindström, 0511-285 33 
veronica.lindstrom@svenskakyrkan.se
eller Marianne Enoksson, 0511-503 04
marianne.enoksson@equmeniakyrkangotene.se
Tid: 09.00-18.00
Plats: Götene församlingshem
Ledare: Veronica Lindström och Marianne Enoksson

lördag 12 oktober
En stilla dag i tystnad tillsammans med andra med möjlighet att vara
kreativ eller bara vara. Dagen inkluderar frukost, lunch och kaffe och kostar 100 kronor.
Anmälan senast 8 oktober till:
diakon Catrine Lundberg, 0510-684 32
catrine.lundberg@svenskakyrkan.se
Tid: 09.00-16.00
Plats: Mariakyrkan, Mariagatan 4 Lidköping
Ledare: Carina Berggren och Catrine Lundberg

fredag 25–lördag 26 oktober
Bön, sång, samtal och gemenskap i Taizéanda i Majåkerskyrkan i Sävare församling.
Den som vill kan övernatta i kyrkan. Kostnad för dygnet är 100 kronor.
Ledare är Mikael Kjell, Richard Burén och Viktor Joelsson.
Anmälan senast 18 oktober till Mikael Kjell, präst 0708-32 82 26
mikael.kjell@svenskakyrkan.se

FREDAG 
17.00 Inledning, därefter kvällsmat
20.00 Aftonbön, därefter Oyak (=gemensamt häng med tilltugg)
 
LÖRDAG
08.30 Morgonbön, därefter frukost
10.00 Samling
12.30 Middagsbön, därefter lunch
14.00 Gemensam aktivitet
16.00 Avslutande bön med ljuständning

NOVEMBER

lördag 16 november
Plats: Nicolaigården, Lidköping
Mer info kommer.

Richard Burén

Sunnersbergs församling

Komminister