Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stilla dag

En dag för kropp och själ - för vila och återhämtning.

Unna dig en stilla dag för kropp och själ, en dag för vila och återhämtning.
Dagen tillbringas i tystnad, förutom vid de gemensamma bönesamlingarna i Lilla kapellet.
Under dagen finns möjlighet till akvarellmålning, meditation vid olika bönestationer, promenader och enskilda samtal.
Nästa Stilla dag är lördag 16 mars 2019 i Otterstad församlingshem.
Temat är ”Blunda och se – Skåda och be”. Vi börjar dagen 09.00 med frukost och introduktion. Dagen avslutas 17.00 
Ledare Richard Buren och Anita Klasson.
Kostnad för dagen är 100 kronor och då ingår frukost, lunch och fika.
Anmälan och information till Richard Burén, 0708-20 38 81 senast 12 mars.

Richard Burén

Sunnersbergs församling

Komminister