Inställt: Våra skrifter: på uppdrag av Stockholms Domkyrkoförsamling

Underströmmar – om mystik och kyrkohistoria i Gamla stan genom tiderna

Mer än anpassning och förändring i den växande staden. Den sökande människan med övertygelse men utan behovet av att utöva den med makt men bidraga med glimtvis gjorda erfarenhet av G-d i skarp självkritik och växande i den inre män-
niskan. En mystik tradition i Stockholm i samverkan med andra kring diakoni och fördjupad kunskap om människan. Reflektion, dialog och själavård under ytan och formella strukturer. Underströmmar.

I femton kyrkohistoriska essäer får läsaren möta lykttändaren Carl Flodberg, pigan Clara Erlandsson, Carl Henrik Bergman, Sophie Ljungman och Mathilda Rogberg i Sophies salong, läroverksadjunkten Theodor Mazer som ”älskade smutsen på Stockholms gator”, pastor primarius Fredrik Fehr som aldrig sover. Vad släpade katten in på Riddarhuset? Och vem spelade pingis i Storkyrkan? Om relationer, gnistrande ljus, empati, kreativitet och utövad tro. Navet är Storkyrkan och strömmande vatten.

På grund av rådande situation är detta planerade boksamtal inställt.