Foto: Louise Linde

Prästvigning - varför då?

Storkyrkan håller stängt på söndag p g a prästvigning och för att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 sittande personer. Prästvigning är intresssant ur ett historiskt perspektiv. Ulf Lindgren berättar om det i Prästvigning - varför då?