Välja gravplats

På våra kyrkogårdar har vi olika alternativ för gravsättning. Här kan du läsa vilka alternativ som finns och vad de innebär.

Gravsättning av kista (jordbegravning)

Gravstenar med gräs runtomkring och ett träd med röda höstlöv.
Romelanda kyrkogård Foto: Louice Hansson

En gravsättning av en kista sker i en jordgrav med plats för en eller flera kistor. Ibland väljer man en grav som redan används, till exempel en familjegrav eller en grav med tidigare avliden make eller maka. Innehavare för graven och anhöriga står själva för utsmyckning och omvårdnad av graven. Gravskötselavtal kan ordnas.

Gravsättning av urna

Efter kremering finns det flera olika alternativ för gravsättning av urnan.

Gravsättning av urna

Gravsättning av urna innebär att man placerar urnan med aska i en urngrav eller i en kistgrav. En urngrav har plats för nio urnor. Innehavare för graven och anhöriga står själva för utsmyckning och omvårdnad av graven. Gravskötselavtal kan ordnas.

Minneslund

Gräs som blåser i vinden framför en lite suddig bakgrund med blå himmel och åkrar.
Vid Kareby kyrka Foto: Louice Hansson

Minneslunden är en gemensam anonym gravplats där man inte markerar den enskilda graven. Det är ett alternativ där de avlidnas aska gravsätts utan närvaro av de anhöriga. Personlig plantering och egna föremål är ej tillåtna, men man får lov att dekorera med snittblommor och gravljus i ljuslyktorna. 

Askgravlund

Askgravlunden är ett alternativ till minneslunden, men askgravlunden är inte anonym. Det är en gemensam gravplats där man inte markerar den enskilda graven, men där anhöriga kan närvara vid gravsättningen. Namnet på den gravsatta sätts upp på en skylt på en plats som inte är i direkt anslutning till den enskilda askan. För skötsel i 25 år i den gemensamma gravytan samt för namnskylten gör man en inbetalning innan gravsättning. Personlig plantering och egna föremål är ej tillåtna, men man får lov att dekorera med snittblommor och gravljus i ljuslyktorna. 

Askgravplats

En askgravplats kan beskrivas som ett mellanting mellan en urngrav och minneslunden. Det är ett alternativ för anhöriga som önskar en personlig gravplats utan krav på skötsel och omvårdnad. En askgravplats har plats för fyra urnor, där anhöriga kan närvara vid gravsättningen. Namnet på den gravsatta sätts upp på en skylt i nära anslutning till den enskilda askan. För skötsel i 25 år i den gemensamma gravytan samt för namnskylten gör man en inbetalning innan gravsättning. Personlig plantering och egna föremål är ej tillåtna, men man får lov att dekorera med snittblommor, gravljus i gravlykta och en vinterdekoration. 

Spridning av aska utanför begravningsplats

Man kan sprida askan på en plats som hade stor betydelse för den avlidne. Det vanligaste är att man vill sprida askan över vatten. Om man vill sprida askan utanför begravningsplatsen måste man först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avgör från fall till fall, men platsen bör inte vara alltför nära bebyggelse eller där människor ofta vistas.

Vill du veta mer om olika typer av gravplatser, kontakta Louice Hansson.