En grupp med kvinnor och barn står i skogen och sjunger tillsammans.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Körer

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.

Barnkör

Vi erbjuder flera barnkörer i våra olika kyrkor

En blandad ungdomskör sjunger och klappar händer i en kyrka.

Ungdomskör

Du som är ungdom kan välja på två körer i Motala församling.

Vuxenkör

Sjung i någon eller fler av våra vuxenkörer!