Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Mellösa församling Besöks- och postadress: Harpsundsvägen 15, 64031 Mellösa Telefon: +46(157)60008 E-post till Mellösa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsceremonin

Begravningsceremonin fungerar som ett sätt för oss efterlevande att ta farväl av den döde. Den kan utformas som en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, en begravningsceremoni enligt andra trosuppfattningar eller som en borgerlig begravning helt utan religiösa förtecken.

Precis som varje människa är unik är också varje begravningsceremoni unik. Den utformas av dig som anhörig tillsammans med prästen eller det borgerliga begravningsombudet enligt den avlidnes önskemål.

Begravningsgudstjänsten
Begravningsgudstjänstens ramar är reglerade i Kyrkoordningen. Inom ramarna är det du som anhörig som tillsammans med prästen bestämmer hur gudstjänsten ska utformas.

Begravningsgudstjänsten hålls vanligen i en av våra kyrkor..
Den inleds alltid med musik och psalm. Därefter håller prästen ett kort tal, ett så kallat griftetal som avslutas med bön.

Kroppen överlämnas så till Gud. Prästen låter mull tre gånger falla på kistan med orden: "Av jord har du kommit, jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet". Ett annat alternativ innebär att prästen tecknar korstecknet tre gånger över kistan.

Efter bibeltexter om tryggheten hos Gud i liv och död följer en tackbön, Fader vår, välsignelsen och en psalm. Solosång/musik kan också förekomma.

Vid kremation tar de närvarade avsked i kyrkan/. Vid jordbegravning följer man kistan ut till graven. På Svenska kyrkans nationella sida kan du läsa mer om hur en begravningsgudstjänst är utformad.

Hjälp att välja musik
Vill du ha hjälp med val av musik hjälper vår kyrkomusiker gärna till.

Alla är välkomna i kyrkan
Svenska kyrkans gudstjänster är alltid öppna för alla. Det gäller även begravningsgudstjänsten.

Minnesstund
Efter själva begravningsgudstjänsten fortsätter ofta gemenskapen med en minnesstund.

Begravningsgudstjänst för den som inte är medlem
Enligt kyrkans regelverk, Kyrkoordningen, får begravningsgudstjänst hållas för den som inte tillhörde Svenska kyrkan, om det finns särskilda skäl och är förenligt med den avlidnes önskan. Det är upp till kyrkoherden i församlingen att besluta om frågor kring begravningsgudstjänsten. Församlingen får ta ut en avgift för begravningsgudstjänsten, om den döde inte tillhörde Svenska kyrkan.
 

Avskedsgudstjänst
Avskedsgudstjänst kan hållas när en person som inte återfunnits blivit dödförklarad. I stället för en kista eller urna kan ett fotografi av den avlidna finnas i centrum. Även här förbereds gudstjänsten av präst och anhöriga.

Man kan få en gravplats och det går att sätta upp en gravsten till minne av den avlidna, även om kroppen inte återfunnits. Om kroppen senare återfinns och en begravning önskas kan den utformas som en förenklad begravningsgudstjänst eller en så kallad gravsättning utan anslutning till en begravningsgudstjänst.
 

Borgerlig begravningsceremoni
Om den avlidne inte önskade en begravning i Svenska kyrkans ordning kan en borgerlig begravningsceremoni vara det bästa. Den borgerliga begravningen saknar helt religiösa symboler. Det finns inga fasta regler för hur den ska se ut. Den kan utformas helt enligt den avlidnes eller anhörigas önskemål. Kontakta gärna kommunens borgerliga begravningsombud för mer information.
 
Minnesgudstjänst för dig som anhörig
Vanligen hålls en minnesgudstjänst i avvaktan på slutligt besked om att en saknad person återfunnits och kan begravas.Men det kan också vara ett alternativ för dig som anhörig när den som dött önskat en borgerlig begravning. Om du som anhörig vill kan en minnesgudstjänst hållas på din begäran vid ett annat tillfälle än själva den borgerliga begravningen.